BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Transportprojektet EIT

Effektiva Integrerade Transporter, EIT

December 2011 avslutades ett projekt för effektivisering av leveransprocessen. Projektet kallades EIT, Effektiva Integrerade Transporter. Målet var att gemom att etablera gemensamma standarder skapa förutsättningar för en effekivare värdekedja, från tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare till installatörer och entreprenörer.

Byggbranschens del av EIT-projektet var indelat i två delar:

  • Anläggningstransporter
  • Godstransporter

Resultatet från projektet finns dokumenterat i en rapport. Projektet finansierades av SBUF och projektdeltagarna.

1. Godstransporter

I den här delen av projektet togs följande fram:

  • en gemensam processbeskrivning och informationsmodell
  • en samordning av leveransavisering, se tillämpningsanvisning
  • utkast till en Kollietikett Bygg. Arbetet fortsätter under våren i samarbete med våra nordiska partners med syfte att etablera en nordisk standard baserad på den internationella standarden STILL
  • en modell för uppdatering av statusinformation. Även här fortsätter arbetet under våren för att få transportbranschen att bättre avisera sina kunder om ankomst och avvikelser

 

2. Anläggningstransporter

Målet för denna del av projektet var en effektivisering av hanteringen vid leveranser av fyllnadsmassor, grus, aslfalt, betong och liknande till och från byggarbetsplatser.

Efter insamlande av information från både byggföretag och leverantörer av anläggningstjänster togs det fram en grundmodell över processer och informationsflöden som sedan diskuterades vid en workshop. Det resultatet kommer att vara grunden för en standard för elektronisk överföring mellan åkerier, leverantörer och byggarbetsplatser som preliminärt kommer att tas fram under 2012.

Fortsatt arbete

Arbetet för att skapa bättre förutsättningar för en effektivare logistik i byggbranschen kommer att fortsätta efter EIT-projektet inom ramarna för ett nybildat Arbetsutskott Logistik. Det är ett nätverk inom BEAst för erfarenhets- och kunskapsspridning som också blir plattformen för kommande projekt och standardisering.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst