BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Samverkan e-faktura

En och samma tillämpning

Status

Projektet avslutades 2010. Nedan finns en kort beskrivning av projektet.

Om projektet

Byggföretagen NCC, Peab och Skanska har bestämt sig för att ha en och samma tillämpning av elektronisk faktura. Tillämpningen baseras på standarden SMSI Byggfaktura från BEAst. Alla tre företagen har standarden i drift. Även en rad andra ledande byggföretag har beslutat sig att tillämpa SMSI Byggfaktura.

För en leverantörer innebär detta en stor förenkling. Har man börjat skicka e-faktura till ett av företagen blir det enkelt att ansluta sig till nästa. Syftet är att den förenklade hanteringen kommer att lyfta användningen av e-faktura i branschen. Tillämpningen är öppen för alla i branschen att ansluta sig.

Standarden och den gemensamma tillämpningsanvisningen har tagits fram under 2009-2010 i ett gemensamt projekt som finansierats av SBUF. All dokumentation kan laddas ned från denna webbplats.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst