BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Projektinformation

Effektivt utbyte av projektinformation

I oktober 2016 avslutade BEAst ett projekt som haft målet att effektivisera den omfattande hanteringen av projektinformation i bygg och anläggningsbranschen.

Projektinformation är grunddata som alla leverantörer till ett byggprojekt behöver för att kunna hantera order, leveranser och fakturor på ett korrekt sätt. Hittills har olika entreprenörer haft olika sätt att tillhandahålla den här informationen. Det kan ske per mail, Excel-ark eller i olika slags datafiler och det är naturligt att det inte är optimalt för en leverantör när alla kunder har sin egen metod.

Genom BEAst standardmeddelande ”Projektlista” finns det nu ett gemensamt gränssnitt för branschen som innebär att allt data skickas i ett standardiserat XML-meddelande som med automatik kan läsas direkt in i leverantörernas system. Exempel på uppgifter som förmedlas i meddelandet är projekt- och organisationsnummer, leveransadresser, referenser och tider.

I arbetsgruppen deltog Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Caverion, NCC, Peab, Skanska och Svevia. Under projektet genomfördes pilottester för att utvärdera både nytta och svårigheter. Mer om projektet kan läsas i slutrapporten: slutrapport-effektivt-utbyte-av-projektinfo_2016-10. Standarden kan laddas ned på denna sida. Ett pressmeddelande finns på denna sida.

På sikt kommer de företag i branschen som saknar eget systemstöd att ges en möjlighet att delta i det standardiserade informationsutbytet. Det ska ske genom förmedla projektinformation via BEAst Portal.

Projektet finansierades av deltagarna samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst