BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Periodisk faktura

Fakturering av tjänster och indirekt material

Status

Projektet avslutades 2010 och standarden är också färdig och kan laddas ned från denna webbplats. Nedan finns en kort beskrivning av projektet.

Om projektet

BEAst har tillsammans med flera andra branschorganisationer för e-affärer startat ett projekt för att ta fram en gemensam avtalsfaktura. Denna typ av fakturor kallas också servicefakturor eller periodiska fakturor och täcker fakturering av tjänster där det inte förekommer någon beställning, utan avser leveranser enligt avtal för en viss period. Exempel på sådant som faktureras är energi, telefoni, vatten, avlopp, städning och mycket annat.

Arbetet utförs tillsammans med övriga branscher som varit med att ta fram SMSI-fakturan, dvs. fordon (Odette), transport (Pharos) och offentlig sektor (SFTI). Även andra branscher kan komma att medverka då vi är måna om att ha så bred och branschöverskridande uppslutning som möjligt.

Det finns redan en fakturastandard för detta ändamål och den kommer förstås i så fall att ligga till grund för arbetet. Det är GS1 som tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en periodisk faktura-tillämpning och som kan laddas ned från deras webbplats. Användningen är dock begränsad och vi behöver se över den för att inkludera de krav på innehåll som finns.

Att potentialen är stor, inte minst inom bygg- och fastighetssektorn, råder ingen tvekan om. Denna typ av fakturor kan vara så mycket som mer än var fjärde faktura i vissa företag.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst