BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Nordiska

Samarbete över gränserna

Status

Projektet avslutades 2008 och standarden kan laddas ned från denna webbplats. Nedan finns en kort beskrivning av projektet.

Om projektet

Utvecklingen av standarder för elektronisk handel har i de nordiska länderna skett mer eller mindre parallellt de senaste tio åren. Resultatet har blivit att standarderna påminner mycket om varandra men innehåller väsentliga skillnader. Samtidigt ökar elektronisk handel inom branschen och det gör även handeln mellan länder. De tre nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark har därför drivit ett projekt för att harmonisera sina respektive meddelandestandarder för byggsektorn. Det har resulterat i en gemensam standard – Nordic eBuilding (NeB) – för fem meddelanden som blev färdiga hösten 2008. Meddelandena finns både i EDIFACT- och XML-format. Arbetet har drivits av BEAst tillsammans med norska TBF och danska TUN.

Standarden är färdigställd och rekommenderas för användning av ledande företag i branschen.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst