BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresmaskiner

Standard för hyresmaskiner

Status

Projektet avslutades december 2010 och standarden är också färdig och kan laddas ned från denna webbplats. Nedan finns en kort beskrivning av projektet.

Om projektet

Under 2009 drev BEAst ett projekt för att standardisera flödet av information om hyresmaskiner. Motivet har varit att rationalisera den omfattande och manuella hanteringen i samband med hyra av maskiner och annan utrustning. Projektet avslutades i slutet av 2009 efter att arbetsgruppen kommit fram till en standard som under våren kommer att implementeras i flera företag.

Syftet med projektet var att hyresmaskinföretagen ska få bättre underlag om byggföretagens behov av att hyra maskiner samtidigt som byggföretagen ska kunna få bättre uppföljning av kostnader och annat.

Standarden består av tre olika delar:

– en gemensam processbeskrivning som sätter regelverket för arbetsrutiner och är det verksamhetsmässiga gränssnittet

– övergripande beskrivningar av innehållet i de tio meddelanden som standarden består av

– tekniska beskrivningar som XML Scheman för de tio meddelandena

Standarden kan laddas ned från BEAst webbplats, se Standarder.

Projektet har finansierats av SBUF och projektets deltagare.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst