BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Företagsportal

Gemensam tjänst för samhällsbyggarsektorn

BEAst har i en förstudie granskat förutsättningarna med en branschgemensam företagsportal. Målgruppen är den nordiska samhällsbyggnadssektorn och dess handelspartners i och utanför Norden.

Samhällsbyggnadssektorn kännetecknas av ett mycket stort antal aktörer på både köp- och säljsidan. Det leder till ett omfattande arbete att administrera grunddata om kunder och leverantörer, data som behövs för att processer och rutiner inom inköp, försäljning, ekonomi och logistik skall fungera på ett tillfredställande sätt. Förstudien visar att en gemensam infrastruktur för att skapa, publicera och validera grunddata skulle leda till mindre manuellt arbete och högre kvalitet, till nytta för hela branschens produktivitetsutveckling. Ett annan effekt med en sådan portal är möjligheterna att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet i syfte att stärka den sunda konkurrensen.

Utredningen föreslog i sammandrag:

  • Ett informationssystem för ett gemensamt integrerat företagsregister i form av en webbaserad Företagsportal (molntjänst)
  • En lösning för hantering av egen information, bedömningar etc. av handelspartners via integration till egna system eller i en lösenordsskyddad tilläggsmodul för de som saknar egna sådana system

Förstudien kan laddas ned här: Förstudie gemensam Företagsportal.

För dig som vill ha en kort presentation finns denna bildserie e-Build Contact förslag till företagsportal.

Steg 2 – Upphandling av tjänst

Våren 2014 har steg två av arbetet inletts för att realisera portalen. Det sker i en arbetsgrupp där NCC, Peab, Skanska, Svevia och VVS Företagen under ledning av BEAst specificerar portalens funktion och innehåll för att sedan handla upp tjänsten. En RFI skickades till ett antal potentiella leverantörer under våren 2014. Efter ett urval har upphandlingen gått vidare med en anbudsförfrågan. Ambitionen är att skriva ett avtal under 2014.

Om studien

Förstudien från 2013 genomfördes i ett projekt som finansierades av de deltagande företagen samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Deltagarna i arbets- och styrgrupp har varit NCC, Peab, Skanska, Svevia och VVS Företagen. BEAst har varit projektledare.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst