BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Fakturaportal

eBuild, byggbranschens fakturaportal

Status

Projektet avslutades hösten 2010 och portalen är idag i full drift med tusentals företag som användare. Nedan finns en kort beskrivning av projektet.

Om projektet

Hösten 2009 startade BEAst ett projekt för att etablera en gemensam fakturaportal för den nordiska bygg- och fastighetsbranschen. Målgruppen var:

  • köpare – fakturamottagare – som vill få bort pappersfakturor och scanning.
  • leverantörer – fakturautställare som inte har egna system för att generera e-fakturor

Portalen startade i pilotdrift i juni 2010. Den 1 september samma år driftsattes portalen och öppnas för alla företag i branschen. Under hösten 2010 fortsatte projektet med utökade funktioner i portalen och med att ansluta fler företag.

Medlemsföretag i BEAst har rabatt, men portalen är öppen även för övriga aktörer i branschen.

Syftet med tjänsten är att förenkla för leverantörerna och på det sättet maximera andelen e-fakturor. Leverantörer skapar enkelt sin faktura i ett webbgränssnitt och väljer vilken kund fakturan ska skickas till. Det hela sker utan kostnad för leverantörerna. Till fakturamottagaren kommer det att skickas en datafil enligt standarden SMSI Förenklad Byggfaktura, som kan läsas in i kundens affärssystem för autmatisk matchning och hantering.

Det skickas det många miljoner fakturor i byggbranschen vilket skapar en omfattande administrativ belastning. Med e-fakturor kommer branschenens företag att spara runt hundralappen per faktura. Sammantaget skapar det möjlighet till besparingar på hundratals miljoner på branschnivå.

Även för leverantörerna är det en förenkling och besparing jämfört med traditionell fakturering. Inte minst är nyttan att man ska kunna nå alla sina kunder från en och samma portal och att valideringen, som sker direkt i portalen, säkrar att fakturan blir betald i rätt tid.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst