BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Informationsträff

Konferens 2015-01-27 som avslut av projektet

Etapp 2 av anläggningsprojektet avslutades med en konferens med ett drygt 100-tal deltagare från entreprenörer, åkerier och andra företag i anläggningsbranschen. I paneldebatten berättade NCC, Peab, Skanska och Svevia om sina planer på att stödja och använda NeC-standarden för att effektivisera sina anläggningsprojekt. Här är några exempel på vad som framkom vid den avslutande paneldebatten:

 • Alla kommer att få del av de kostnadsbesparingar som standarden leder till. Det gäller både leverantörer, entreprenörer och slutkunder som kommer att få ”mer väg för sina pengar”.
 • Samtliga entreprenörer ställde sig bakom standarden och kommer att rulla ut den i sina verksamheter. Av olika skäl finns det olika tidsplaner men det framgick att det kommer att hända mycket under 2015.
 • För branschens leverantörer finns redan stöd för NeC i en del standardsystem och mer är på väg under våren. Dessutom kommer BEAst att lansera en branschportal för de företag som saknar eget system med stöd för NeC.
 • En nyckel till att nå stora resultat är att arbetsplatserna börjar arbeta med planering enligt NeC-processen och skickar planerna digitalt till sina leverantörer som får en helt annan möjlighet att planera sin verksamhet.
 • Miljöfördelarna är uppenbara och kommer att utvecklas i det kommande arbetet i BEAst.
 • Piloterna visade att arbetsplatserna vill använda systemstödet baserat på NeC för alla inleveranser och tjänster, t.ex. hyresmaskiner, betong, asfalt m.m.

Här finns presentationer från de olika föredragen att ladda ned:

 • BEAst redovisade projektet och resultatet från utvärderingen av piloter samt redovisade planerna på näsa steg: Effektivare anläggningstransporter_2015-01-27.ptx
 • Sveriges Åkeriföretag berättade om det artikelregister som är en viktig del av NeC-standarden: Sveriges Åkeriföretag
 • Peab berättade om sina erfarenheter av att testa standarden i 15 pilotprojekt: Peab
 • Tre åkeriföretag berättade om sina erfarenheter av att medverka i piloterna: Bellmans_Foria_Swerock
 • Locus berättade om erfarenheter av att implementera stöd för NeC: Locus
 • Vi fick höra om hur NeC kan påverka utsläpp och miljö: Miljöfrågor och NEC
 • Projektet Optimass med optimal hantering av massor visade hur det kan samverka med NeC: OptiMass – NeC
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst