BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Fortsättningsprojekt

Etapp 3 – Under planering

Efter de lyckosamma testerna av att använda standarden under etapp 2 planerar arbetsgruppen för en ny etapp. Det finns inget beslut om en fortsättning än, men vår förhoppning är att komma igång med den tredje etappen under 2015. Det innehåll vi diskuterat är:

  • bredda användningen till fler entreprenörer, leverantörer och åkeriföretag
  • bredda användningen till fler områden som fabriksbetong och beläggningsmaterial
  • ökad tillämpning av standarden för den omfattande hanteringen av våg- och tippsedlar
  • testa om det går att använda NeC-standarden till hyresmaskiner
  • utvärdera den ekonomiska nyttan
  • utvärdera miljömässiga effekter

 

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst