BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

e-Build fortsättning

Vidareutveckling och spridning

Under 2011 kommer fakturaportalen eBuild att vidareutvecklas inom ramarna för ett separat projekt som kommer att omfatta:

  1. Spridning till övriga Norden
  2. Nya funktioner för att förenkla för den som ställer ut fakturor i portalen
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst