BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

E-fakturering

Samordning av e-fakturor

Status

Projektet drevs 2008-2009 och standarden är också färdig och kan laddas ned från denna webbplats. Nedan finns en kort beskrivning av projektet.

Om projektet

Projektet har drivits under 2008 för att förenkla och samordna hanteringen av elektroniska fakturor i byggbranschen. Förekomsten av elektronisk fakturering ökar snabbt och även om det finns ett standardiserat fakturameddelande sedan länge, är det ganska omfattande för att kunna ta hänsyn till många olika typfall och önskemål. Ett av syftena med e-fakturaprojektet var därför att samordna och förenkla fakturameddelandet avsevärt och minimera risken för olika tolkningar och missförstånd. Målet att kostnader och ledtider för implementering och anslutning ska minskas.

Förenklad e-faktura

Resultatet blev ett nytt standardmeddelande som kallas ”SMSI Byggfaktura” och är en förenklad profil av det meddelande som finns sedan tidigare i standarden Nordic e-Building.

Rekommendation om hantering

Det andra syftet med e-fakturaprojektet var att samordna hanteringen av elektroniska fakturor. Resultatet av det arbetet är dokumentet ”Rekommendation – Hantering av elektroniska fakturor”. Rekommendationen innehåller anvisningar om kommunikation, säkerhet, standarder, tekniska lösning samt legala och redovisningsmässiga frågor. När alla i branschen tillämpar de sammanlagt 27 olika rekommendationerna som finns i dokumentet kommer hanteringen att bli mycket enklare alla.

Medverkande företag

Projektet har haft en arbetsgrupp med ett 10-tal ledande företag från olika delar av branschen; entreprenörer, leverantörer och handelsföretag samt leverantörer av affärs-, ekonomi- och IT-system.

Finansiering har skett via SBUF, BEAst och de deltagande företagen.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst