BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avslutade projekt

Dessa projekt har genomförts inom ramarna för BEAst.

Vissa av de som listas nedan har en egen sida med beskrivning, se menyraden till vänster.

 • Upphandling av logistikportal för att förenkla flödet av varor och leveranser till en byggarbetsplats
 • Anläggningstransporter etapp 2, införande av NeC
 • PEPPOL pilotprojekt
 • Förstudie Peppol
 • Effektivare Anläggningstransporter, framtagande av standarden NeC
 • Effektiva Integrerade Transporter – EIT
 • Vidareutveckling av e-Build fakturaportal
 • Anpassning till Vilma version 2
 • Rekommendation för fakturabilagor
 • Lansering av fakturaportalen eBuild
 • Förstudie om branchgemensamt leverantörsregister
 • Förstudie om former och verktyg för elektronisk upphandling
 • Standardisering av informationsflöden vid hyra av maskinutrustning, Nordic Rental
 • Standard för periodisk fakturering, SMSI Periodisk faktura
 • Gemensam termkatalog
 • XML-version av meddelandena i Nordic e-Building
 • Förstudie om avvikelsehantering
 • Nordiska projektet inkl pilotprojekt. Detta mynnade ut i standarden Nordic eBuilding
 • UNSPSC där vi lämnade ett antal bidrag i form av förslag till klassificering inom byggvaror, hyresmaskiner och VVS-material
 • e-fakturaprojektet där vi tog fram en förenklad standardmeddelande för e-faktura, SMSI Förenklad Byggfaktura, samt en rekommendation för hur e-fakturor ska hanteras
 • Processprojektet där vi tog fram en standardiserad beskrivning av hur processen ska fungera vid e-handel i byggbranschen
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst