BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Piloter i NeC etapp 3

En viktig del av den tredje etappen av projektet för effektivare anläggningstransporter och maskintjänster var att få igång fler företag att pröva på det nya digitala arbetssätt som standarden innebär. Att komma igång är enkelt genom att det finns systemstöd i form av BEAst Portal som gör att alla företag i branschen, såväl små som stora, får tillgång till den branschportal som byggts upp kring standarden. Och det utan investeringar i nya system.

Under pilotprojekten har BEAst lämnat stöd till alla företag som velat komma igång att komma att använda standarden. Nu efter att projektet avslutats finns fortfarande den möjligheten för alla företag som är medlemmar i BEAst.

Ett hjälpmedel är den dokumentation som ska förenkla för pilotföretagen och som är lika aktuell nu efter pilotprojekten:

Deltagare i piloter var byggherrar, entreprenörer, åkerier, materialleverantörer och maskintjänstföretag.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst