BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Miljö

Allt fler önskar följa upp vilka miljökonsekvenser som transporter innebär, men det saknas en praxis för hur data ska samlas in, förmedlas och presenteras. Syftet med arbetsgruppen var därför att ta fram ett förslag till branschstandard för test i pilotprojekt.

I steg ett tog arbetsgruppen fram en rapport som inkluderar en nulägesbeskrivning som tydligt visade på dagens bristande metoder, vilka krav som ställs och vilka trender som kan skönjas. Rapporten inkluderade ett förslag för hur data ska genereras, vilka uppgifter som behövs och hur de ska skickas mellan de olika aktörerna i kedjan, från fordon och maskiner, vidare till åkerier, entreprenörer och byggherrar. Rapporten kan laddas ned härbeast-supply-nec-och-miljouppfoljning.

Ett av de viktigaste resultaten från arbetsgruppen blev en standard för att överföra förbruknings- och miljödata som publiceras här. De uppgifter som behövs har förpackats i ett standardmeddelande som kallas BEAst Eco. Meddelandet har ett givet innehåll och ett givet format och kan skickas direkt mellan två system. En version av detta finns också i standardmeddelandet Orderkvitto, men till skillnad från BEAst Eco så inkluderar orderkvittot också den kommersiella uppföljningen av transportuppdrag. Orderkvittot är lanserat sedan några år och kan laddas ned här.

En pilot av rapportering av förbruknings- och miljödata enligt BEAst-standard genomfördes våren 2017 av Trafikverket, Peab, GDL Transport och Maserfrakt. Projektet beskrivs i en rapport från Trafikverket som kan laddas ned här: Rapport_ELSA_Pilot_2017-6-22.

I arbetsgruppen deltog: byggföretagen NCC, Peab, Skanska och Svevia, åkerierna Foria, Haninge åkeri, MLT och Märsta Förenade, branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, Lindab, Swerecycling, TRB, lastbilstillverkarna Volvo och Scania samt systemleverantörerna Hogia och MobiOne.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst