BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Betong och asfalt

Arbetsgruppens uppgift var att säkerställa att standarden BEAst Supply NeC fungerar för produktområdet asfalt och betong, både vad gäller standardens processbeskrivning och innehållet i standardmeddelandena.

Arbetet inleddes före sommaren 2016 och avslutas våren 2017. Slutsatsen var att den nuvarande processen i standarden stämde väl överens med hur det fungerar inom asfalt och betong och att det inte krävdes någon ändring.

Däremot identifierade arbetsgruppen behov av en del ytterligare information i samband med hantering av betong. Exempelvis uppgifter om egenskaper vid leveransplaner och avrop. Dessa tillägg finns som en del av BEAst Supply NeC.

För produktområdet asfalt ansågs inga behov av ändringar eller tillägg föreligga.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst