BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Återvinning och byggavfall

Arbetsgruppens uppgift var att säkerställa att standarden BEAst Supply NeC fungerade för produktområdet återvinning och byggavfall. Det skedde genom att arbetsgruppen gick igenom standardens processbeskrivning och innehållet i standardmeddelandena för att identifiera eventuella skillnader eller avvikelser. Exempel på avvikelser som hittades var för hantering av containers och andra behållare för återvinning, byggpallar och fyllnadsmassor.

Arbetet inleddes hösten 2016. Tidigt konstaterade arbetsgruppen behov av ändringar i processen, t.ex. att en container hanteras i flera steg som utsättning, flytt och tömning. Massor hämtas hos kunden och lämnas till deponi vilket är tvärtom mot materialleveranser. Arbetet ledde till några mindre tillägg i den nya versionen av standardmeddelandena i BEAst Supply NeC.

En aktivitet var en översyn av behovet av mer detaljerad klassificering av massor, informationsbehov vid farliga massor samt ett elektroniskt meddelande för hantering av massor som ska ersätta de pappersblanketter som används idag.

I arbetsgruppen deltog: NCC, Peab, Skanska, Svevia, Suez, Swerock, Wiklunds, Haninge Åkeri, Returlogistik, systemleverantörerna PipeChain, Hogia, MobiOne och Tyringekonsult samt branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst