BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Om BEAst

Syftet med verksamheten

BEAst verksamhet består av tre delar; Basverksamhet, Projekt och Tjänster. Det övergripande målet är att stötta branschens övergång till e-affärer och därmed ökad produktivitet. Här kan du läsa mer om verksamheten:

Verksamheten är indelad i dessa tre delar:

1. Basverksamheten

BEAst tar fram gemensamma standarder inom området e-affärer i samarbete med nordiska och internationella organisationer. Framför allt fokuseras arbetet på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering.

BEAst fungerar som en gemensam plattform där sektorns aktörer kan samverka för att ta fram standarder och gemensamma rekommendationer, något som är till nytta för alla. En viktig del är också att stötta branschen och dess systemleverantörer av i arbetet med att implementera och sprida användningen av standarder.

Arbetsutskott är en slags intressenätverk där vi fokuserar på särskilt aktuella frågor.

I Basverksamheten ingår också att tillhandahålla information i form av utskick till medlemmarna och att hålla seminarier och kurser.

2. Projekt

Varje år driver BEAst ett antal projekt för att vidareutveckla olika områden. Det sker genom att samla en arbetsgrupp där alla medlemmar kan delta för att vara med och påverka. Här kan du läsa mer om aktuella projekt.

3. Tjänster

BEAst erbjuder branschen en serie tjänster som förpackar våra standarder och gör dem mer tillgängliga för att därmed kunna stötta i arbetet med att införa e-affärer i olika former. Våra primära tjänster är BEAst Portal som innehåller både en logistik- och en fakturaportal , PEPPOL, Dokumentationstjänsten samt Rådgivning till våra medlemmar. Som medlem får man rabatt på tjänsterna.

Sammanfattning

En sammanfattning av BEAst verksamhetsområde:

  • tillhandahåller ett nätverk för erfarenhetsutbyte
  • identifierar behov av standarder för elektroniska affärer inom byggsektorn
  • utvecklar informationsstandarder eller initierar utveckling på annat sätt
  • verkar för att företag och systemleverantörer använder framtagna standarder
  • informerar och påverkar för att skynda på övergången till elektroniska affärer
  • bevakar utvecklingen av elektroniska affärer nationellt och internationellt
  • samordnar med angränsande branscher nationellt
  • paketerar tjänster för att enklare kunna tillämpa e-affärer
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst