BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Pressmeddelanden

Aktuellt

2018-12-04 Standard för digitala bygghandlingar
En arbetsgrupp inom BEAst har i ett SBUF-projekt tagit fram standarden BEAst Document. Det är en milstolpe i byggbranschens digitalisering och innebär att ritningar och andra bygghandlingar betydligt enklare kan hanteras digitalt, delas i värdekedjan och användas som stöd för både produktionen och andra delar av verksamheten. Resultaten från piloterna är positiva och visar att standarden levererar de resultat som arbetsgruppen hoppats på.
Standarden finns på denna sida.
Pressinfo_2018-12-04_Digitaliserade bygghandlingar

2018-11-23 Digitaliserad hyresprocess
En arbetsgrupp inom BEAst har i ett SBUF-projekt tagit fram standarden BEAst Supply Rental. Med den som bas går det att förenkla den omfattande hanteringen i samband med hyra av utrustning i bygg- och installationsbranschen.
Standarden finns på denna sida.
Pressinfo_2018-11-23_Effektivare hyresprocess.

 

2017-11-09 Effektivare granskningsprocess
I SBUF-projektet ”Effektivare granskningsprocess” har en arbetsgrupp i BEAst tagit fram en standard för hur granskning av handlingar, t.ex. ritningar, kan ske digitalt. En serie pilotprojekt har verifierat att de effekter som förstudien pekade på verkligen är möjliga. Här finns standarden.

Pressinfo_2017-11-09_Effektivare granskningsprocess

 

2016-11-15 BEAst Eco – standard för uppföljning av miljökonsekvenser
En arbetsgrupp i BEAst-projektet ”Effektivare anläggningstransporter” har tagit fram en rapport som visar på nuläge och svårigheter med att mäta och samla in miljödata. Utifrån detta lanseras standarden BEAst Eco som gör att branschen kan ta ett stort kliv mot enklare uppföljning av utsläpp.

pressinfo_2016-11-15_miljouppfoljning-vid-byggleveranser

 

2016-10-28 Effektivare projektinformation eliminerar fel och kapar kostnader
Med resultatet från projektet ”Effektivt utbyte av projektinformation” finns en standard för hur branschen kan förenkla genom att digitalisera, standardisera och automatisera flödet av information om byggprojekt.

pressinfo_2016-10-28_effektivare-projektinfo

 

2016-09-26 Varuförsörjningsprojektet etapp 2 har gått i mål
Den andra etappen av projektet ”Effektivare varuförsörjning” har avslutats och med det finns en standard, BEAst Supply Material, för att förenkla processen, hela vägen från projektering till planering, avrop och leverans.

pressinfo_2016-09-26_effektivare-bygglogistik

 

2016-01-12 Branschprojekt för effektivare bygglogistik
Byggsektorn fortsätter kraftsamlingen för effektivare bygglogistik genom att starta etapp tre av projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster”.

Pressinfo_Effektivare bygglogistik_2016-01-12

 

2015-02-03 Pilotprojekt visar på effektivare anläggningstransporter
Etapp 2 av projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster” har avslutats. Den branschstandard, NeC, som togs fram i etapp ett, har testats i femton pilotprojekt där sex företag medverkat. Pilotprojekten visar att standarden fungerar i praktisk användning och att den digitaliserade processen ger de positiva verksamhetseffekter som eftersträvats.

Pressinfo_Effektivare anläggningprojekt_2015-02-03

 

2014-10-24 Effektivare affärskommunikation i samhällsbyggnadssektorn
För att stödja den ökande digitala affärskommunikationen i samhällsbyggnadssektorn har BEAst inom ramarna för ett SBUF-projekt etablerat en tjänst för att enklare ansluta och kommunicera elektroniska affärsdokument som t.ex. leveransplaner, order och fakturor. Först ut att använda tjänsten är Ahlsell och NCC. Pressinfo_Effektivare Affärskommunikation_2014-10-24

 

2014-09-18 Etapp 2 av BEAst varuförsörjningsprojekt startat
Projektet ”Effektivare varuförsörjning” har startat sin andra etapp för att införa de standarder och metoder som togs fram i etapp 1. Ett tiotal företag har hittills anmält sig att delta i pilotprojekt. Redan i etapp 1 visade det sig ha stor påverkan på effektivitet, kvalitet och ledtider. Pressinfo_Logistikprojekt_2014-09-18. Projektet stöttas av SBUF, svenska byggsektorns utvecklingsfond.

2014-03-18 BEAst varuförsörjningsprojekt nominerat till ”2013 års bästa logistiklösning”
I det SBUF-finansierade projektet ”Effektivare varuförsörjning” tog BEAst fram en serie standarder och rekommendationer för en rationellare byggprocess. Projektet har blivit nominerat till ”PostNord Logistics Award 2013”, Sveriges mest prestigefulla logistikpris. Professor Mats Abrahamsson, juryns ordförande, säger att projektet möter de höga krav på kreativitet, lönsamhet samt miljö- och klimatpåverkan som juryn ställer. Pressinfo_Logistikpris_2014-03-18

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst