BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Aktuellt

Löpande nyheter

2019-11-22 Volvo integreras med BEAst Portal
I projektet Västlänken i Göteborg har den Volvo-utvecklade appen Effektiv Utlastning integrerats mot BEAst Portal och gett en ytterligare automatisering av BEAst digitala transportdokument. BEAst transportdokument kommer att användas för alla masstransporter i Västlänken-projektet. Enklare och snabbare hantering, färre fel och mindre spring på arbetsplatserna är några av de fördelar man sett hittills. Och dessutom mindre papper förstås!

2019-11-14 BEAst Hänvisning
En ny version, nummer 1.1, av standarden BEAst Hänvisning finns på denna sida. Detta är en del av standarden BEAst Document för bygghandlingar.

2019-11-05 Guide för statusrapport
denna sida finns en implementeringsguide för den som ska börja använda meddelandet Transportstatus. Där finns också tillhörande exempelfiler för olika typfall.

2019-11-01 Guide för Varuförsörjningsstandarden
denna sida finns en serie med ”steg-för-steg-guider” och annat stödmaterial för den som ska börja använda standarden BEAst Supply Material. Det finns guider för olika slags målgrupper.

2019-10-29 Guide för leveransplan
denna sida finns en implementeringsguide för den som ska börja använda meddelandet Leveransplan. Där finns också tillhörande exempelfiler för olika typfall.

2019-10-02 Ny version av BEAst Effektivare granskning
Ny version av BEAst Document har publicerats. Det gäller BEAst Effektivare granskning 2.0 och BEAst PDF Guidelines 2.0. Det har också publicerats nytt stödmaterial, bl.a.  i form av guider.

2019-09-27 Trafikverket söker piloter
På det senaste mötet i BEAst Supply Anläggningsutskott berättade Trafikverket att de planerar för en ny etapp av piloter för att samla in förbruknings- och utsläppsdata med BEAst Eco och Orderkvitto, standardmeddelanden inom BEAst Supply NeC.

2019-09-26 Nytt från Anläggningsutskottet
Läs mer om det som händer med införandet av standarden BEAst Supply NeC från det senaste mötet i BEAst Anläggningsutskott.

2019-09-16 Guide för leveransavisering
denna sida finns en implementeringsguide för den som ska börja använda meddelandet Leveransavisering. Där finns också tillhörande exempelfiler för olika typfall.

2019-09-13 Mall för anslutning
När två företag ska börja skicka meddelanden enligt BEAst Supply Material till varandra håller man ofta både start- och uppföljningsmöten. I Spridningsprojektet har det tagits fram en mall för denna typ av möten, se denna sida.

2019-09-06: Guideline för order
Företag som ska införa order och orderbekräftelse kan nu får stöd av implementeringsguider som förklarar meddelandena, visar hur de ska användas för olika sammanhang och som även inkluderar xml-filer per typfall som kan användas vid test. Dessa finns på dessa länkar för Order, Orderbekräftelse och Orderändring.

2019-09-06: Checklista för införande
I Spridningsprojektet har det tagits fram en checklista för att stötta företag som ska införa standarden BEAst Supply Material. Den kan användas internt för att pricka av vad som bör göras och finns på denna sida.

2019-08-22: BEAst Tekniska utskott
På mötet i BEAst Tekniska utskott i veckan redovisades erfarenheter från att ansluta till PEPPOL. Utskottet kommer på nästa möte att arbeta vidare inom ämnet, läs mer i anteckningarna på denna sida.

2019-08-15: Ny medlem: Flintab AB
Vi hälsar Flintab AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-08-15: Klart med ny vd för BEAst
Rikard Larsson tar över som vd för BEAst. Han är idag konsult och har bl.a. varit med och infört standarden BEAst Supply Material på Skanska. Rikard tar över då nuvarande vd slutar sitt uppdrag vid årsskiftet.

2019-07-15: Planer att utveckla BEAst Document
BEAst Document inkluderar flera standarder för granskning och hantering av bygghandlingar. Arbetsutskottet planerar för flera uppdateringar för att öka värdet av standarderna. Läs mer i senaste mötesprotokollet som finns på denna sida.

2019-07-14: Ny medlem: Triona AB
Vi hälsar Triona AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-06-13: Ny medlem: BDX Företagen AB
Vi hälsar BDX Företagen AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-06-10: PEPPOL även för Rental
Det första meddelandet i BEAst Supply Rental, Avstämningsrapporten, kommer att registreras som ett godkänt meddelande i PEPPOL. Det öppnar för en rad fördelar att kunna använda den etablerade infrastruktur som PEPPOL innebär.

2019-06-10: Fler användare av BEAst hyresstandard
Sedan tidigare använder NCC och Stavdal delar av BEAst Supply Rental. Nu håller NCC på att ansluta ytterligare fyra hyresföretag, bl.a. Cramo och Ramirent.

2019-05-27: Nytt om BEAst Document
BEAst arbetsutskott Bygghandlingar har haft möte, se mötesanteckningar, och implementeringen av de olika standarderna inom BEAst Document pågår. Det planeras också för uppgraderingar av dem.

2019-05-24: Stöd för att implementera ordermeddelandet
En uppdaterad implementeringsguide för att införa stöd för ordermeddelandet enligt BEAst Supply Material finns nu på denna sida.

2019-05-23 Se film från BEAst Årskonferens 2019
Årets konferens om e-affärer inom byggbranschen filmades och finns att se i fyra delar på denna sida.

2019-05-14 Anläggningsutskottet nysatsar
BEAst Anläggningsutskott ansvarar för förvaltning och spridning av BEAst Supply NeC. Senaste mötet i utskottet tog beslut om en ny satsning för att skapa möjligheter för effektivare spridning. Läs mer i mötesanteckningarna.

2019-05-08 Dokumentation från årskonferens
Årets konferens om e-affärer i byggsektorn hölls i veckan inför 145 deltagare. Alla presentationer finns tillgängliga på denna sida. Det hölls flera praktikfall om företag som använder BEAst-standarder samt rapportering från olika utvecklingsprojekt.

2019-05-06 Ny medlem: Locum AB
Vi hälsar Locum AB, Stockholms läns landstings fastighetsbolag, välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-04-29 Standarden BEAst Document
Den färska standarden för att skicka bygghandlingar och metadata ska användas i NCC:s nya projekt vid Bromma flygplats för att överföra 4 000 ritningar och andra bygghandlingar med tillhörande uppgifter.

2019-04-25 Ny medlem: Byggbasen i Sverige AB
Vi hälsar Byggbasen i Sverige AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-04-08 BEAst startar nytt projekt
För att samordna tillämpningen av BEAst Supply Material har BEAst med stöd av SBUF startat ett projekt – Spridningsprojektet – för att stötta spridningen av standardens arbetssätt.

2019-03-26 Ny medlem: Visma SmartDok AB
Vi hälsar Visma SmartDok AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-03-25 BEAst startar nytt projekt – Spridningsprojektet
För att samordna tillämpning och spridning av standarden BEAst Supply Material för effektivare varuförsörjning startar BEAst ett nytt projekt – Spridningsprojektet – i april. Det stöttas av SBUF och i arbetsgruppen finns en rad intressenter från olika håll.

2019-03-21 Ny medlem: Scrive AB
Vi hälsar Scrive välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-03-19 Nyhetsbrev om e-affärer
Det senaste nyhetsbrevet från BEAst har idag publicerats på denna sida.

2019-03-18 Katalogmeddelandet nu i hamn
Som en del av BEAst projekt Offert och tillval har ett nytt katalogmeddelande tagits fram och kan laddas ned från denna sida.

2019-03-15 Utvecklingsprojekt i mål
SBUF-projektet för ”Effektivare offert- och tillvalsprocess” har avslutats. Läs mer på denna sida där slutrapporten finns, liksom länk till den framtagna standarden, projektets primära resultat.

2019-03-14 Utvecklingsprojekt i mål
SBUF-projektet för ”Ritramar, namnruta och metadata” har avslutats. Läs mer på denna sida där slutrapporten finns, liksom länk till den framtagna standarden, projektets primära resultat.

2019-03-04 Årets konferens om e-affärer i byggbranschen
Det är nu öppet för att anmäla sig till 2019 års konferens om e-affärer i byggbranschen. Programmet kan laddas ned här: Inbjudan Konferens e-affärer.

2019-03-04 Ny medlem: CAD Studion i Skåne AB
Vi hälsar CAD Studion i Skåne välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-03-04 Artikelnummer som komplement till NeC-standarden
Branschorganisationen Återvinningsindustrierna har tagit fram en artikelstruktur inom återvinning och avfall att använda t.ex. vid tillämpning av BEAst Supply NeC-standarden. Se mer på denna sida.

2019-03-01 Stöd för tillvalsprocessen
Hanteringen av tillval från slutkunder ska bli enklare, det är ett av syftena med projektet ”Offert- och tillvalsprocessen. Standarden finns i en första version publicerad på denna sida.

2019-03-01 BEAst rekryterar ny vd
BEAst nuvarande vd avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet varför en ny vd nu söks. Intresserade ombeds kontakta info@beast.se för mer information. Ansökan ska ha inkommit senast 2019-03-31.

2019-02-28 Remiss på katalogmeddelande
Som en del av det pågående utvecklingsprojektet ”Offert- och tillvalsprocess” har det publicerats en remiss på meddelandet för Katalog. Svar till BEAst senast 2019-03-15.

2019-02-11 Första mötet i BEAst Hyresutskott
Hyresutskottets första möte satte utskottets mål och arbetsbeskrivning. Fokus kommer att vara på att få igång piloter på den nya standarden BEAst Supply Rental. Läs mer på denna sida.

2019-02-05 Film om BEAst Supply-standarden
Filmen från NCC visar hur man använder BEAst Supply-standarden i olika sammanhang och vilka effekter det har i verksamheten. Filmen finns på denna sida.

2019-02-05 Uppdatering av standard för offert
Meddelandena Offertförfrågan och Offert har uppdaterats till version 1.1. Erfarenhet visar att orderprocessen blir effektivare när dessa meddelanden används.

2019-02-01 Nytt från TU
BEAst Tekniska utskott samordnar övergripande tekniska frågor inom BEAst. Anteckningar från dagens möte finns på denna sida.

2019-01-30 Ny medlem: Lotus Scandinavia AB
Vi hälsar Locus Scandinavia AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2019-01-22 Information om BIM-projekt
Vi vill tillsammans med Trafikverket informera om ett kommande projekt på BIM-området. Läs mer på http://www.cedr.eu/cedr-research-call-2018/ och https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:534207-2018:TEXT:EN:HTML samt http://www.vejdirektoratet.dk/EN/roadsector/supplierportal/Pages/ongoingtenders.aspx.

2019-01-21 Verksamhetsberättelse 2018
denna sida finns Verksamhetsberättelsen för BEAst år 2018. Den ger en beskrivning av de viktigaste händelserna och av verksamhetens olika delar.

2019-01-21 BEAst Logistikutskott
På utskottets möte förra veckan rapporterades det om en positiv utveckling av hur standarden BEAst Supply Material används. Alla större leverantörer använder eller håller på att införa standarden, liksom en rad ledande leverantörer till branschen. Läs mer i mötesanteckningarna som finns på denna sida.

2019-01-21 BEAst-standard på SKL-konferens
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar BEAst Granskningsstandard och kommer att presentera praktikfall från användning av den på sin årskonferens 2019.

2018-12-07 BEAst Hyresutskott startar
Styrelsen i BEAst har beslutat att starta ett hyresutskott med syfte att underlätta implementering och spridning av standarden BEAst Supply Rental. Till ordförande är Guillaume Caron från Cramo Group utsedd.

2018-11-22 Hyresprojektet avslutat
SBUF-projektet ”Effektivare hyresprocess” är avslutat med standarden BEAst Supply Rental som resultat. Slutrapport liksom standard kan laddas ned på denna sida.

2018-11-20 Standard offerthantering
Hanteringen av förfrågan och offert finns nu i form av standardmeddelanden. Där finns också en länk till processbeskrivningen för att komma fram till ett projektavtal.

2018-11-20 Ny medlem: Equipmentloop AB
Vi hälsar Equipmentloop AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-11-14 Projekt Dokumentportaler avslutat
SBUF-projektet om effektivare hantering av bygghandlingar har avslutats. Slutrapport finns på denna sida och standarden, BEAst Document, på denna sida.

2018-10-30 Valideringstjänst för BEAst standarder
Alla meddelanden i version 3.0 av BEAst Supply Material, BEAst Supply NeC och BEAst Invoice kan nu valideras på denna sida.

2018-10-29 Informationsträff Tillval
I SBUF-projektet ”Effektivare offert- och tillvalsprocess” har BEAst tagit fram ett förslag till hur tillvalsprocessen kan förenklas som kommer att presenteras och diskuteras den 12/12: Inbjudan info-möte Tillvalsprocess.

2018-10-25 Hyresprojekt närmar sig målgång
I SBUF-projektet ”Effektivare hyresprocess” tar BEAst fram standard BEAst Supply Rental, där de första delarna nu publicerats, se denna sida.

2018-10-22 Nytt avtal om BEAst Portal
BEAst har uppdaterat avtalet om BEAst Portal med Tyringekonsult för den kommande tvåårsperioden.

2018-10-18 Ny medlem: AEC AB
Vi hälsar AEC AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-10-09 Processbeskrivning online
För BEAst Supply Material finns nu en interaktiv version på den här länken där man kan klicka sig fram mellan de olika delprocesserna samt öppna detaljerade beskrivningar per delprocess.

2018-09-27 Ny medlem: Vitec Förvaltningssystem AB
Vi hälsar Vitec Förvaltningssystem AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-09-24 Arbetsutskott mötesanteckningar
Både Anläggnings– och Logistikutskottet har nyligen haft möten och anteckningarna från dessa är publicerade.

2018-09-21 Offertprocessen på remiss
I ett SBUF-projekt har BEAst tagit fram ett förslag till komplettering av standarden BEAst Supply med effektivare offerthantering. Förslaget är på remiss och är publicerat på denna sida.

2018-09-13 Ny medlem: Sankt Kors Fastighets AB
Vi hälsar Sankt Kors Fastighets AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-09-03 Ny medlem: 8Industries
Vi hälsar 8Industries välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-08-14 Ny medlem: Dalux Aps
Vi hälsar Dalux Aps välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-08-14 BEAst-meddelanden klara för PEPPOL
Version 3 av standarderna BEAst Supply NeC, BEAst Supply Material och BEAst Invoice är nu registrerade för att kunna skickas via PEPPOL, den europeiska infrastrukturen för digital information, med allt vad det betyder av säkrare och effektivare överföring.

2018-08-09 Ny medlem: Tikab
Vi hälsar Tikab välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-06-20 Ny version av BEAst Supply NeC
Standarden för effektivare anläggning, maskintjänster och återvinning, BEAst Supply NeC, har uppdaterats till version 3.0. Det är samma meddelanden som tidigare, från leveransplan till faktura, men nu med en rad uppdateringar till nytta för de som använder standarden. Standarden kan laddas ned från denna sida.

2018-06-19 Ny version av BEAst Invoice
Standarden för faktura, BEAst Invoice, har uppdaterats till version 3.0, med ett antal uppdateringar till nytta för de som använder standarden. Standarden kan laddas ned från denna sida.

2018-06-18 Ny version av BEAst Supply Material
Standarden för effektivare varuförsörjning, BEAst Supply Material, har uppdaterats till version 3.0. Det är samma meddelanden som tidigare, från leveransplan till faktura, men nu med en rad uppdateringar till nytta för de som använder standarden. Standarden kan laddas ned från denna sida.

2018-06-15 Dags för BEAst Document
I ett SBUF-finansierat projekt har BEAst tagit fram ett förslag till en branschstandard för överföring och hantering av bygghandlingar med namnet BEAst Document. Förslaget är på remiss och finns på denna sida, där även en inbjudan till informationsmöte finns.

2018-05-23 Ny medlem: Bluebeam
Vi hälsar Bluebeam välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-05-08 Rekommendation SBDH
denna sida finns en ny rekommendation från BEAst Tekniska utskott om kuvertering av meddelanden enligt SBDH.

2018-05-07 Reaxcer använder NeC
Logistikföretaget Reaxcer börjar använda standarden BEAst Supply NeC för anläggning och maskintjänster. Mer finns att läsa här.

2018-04-27 Ny medlem: Trafikverket
Vi hälsar Trafikverket välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-04-26 Årets konferens i e-affärer
BEAst årliga konferens om e-affärer i byggbranschen hölls inför fulla hus, 150 deltagare, i veckan. Presentationer inkluderade bl.a. status om aktuella projekt i BEAst, praktikfall från flera företag och kommuner samt en rapport Norge och deras BYGG21-program. Här finns dokumentationen från dagen.

2018-04-17 Årets innovation till BEAst-projekt
Varje år delar SBUF ut utmärkelsen ”Årets innovation i byggbranschen”. I år gick priset till BEAst för projektet ”Effektivare granskningsprocess”. Det är mycket hedrande och naturligtvis mycket kul att andra ser samma potential med den framtagna branschstandarden. Nu hoppas vi att det ska ge extra skjuts åt implementeringen!

2018-04-17 Ny medlem: Libitum Sverige
Vi hälsar Libitum Sverige AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-04-13 Ny medlem: Nynäs-Ösmo LBC
Vi hälsar Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-03-23 Nytt utvecklingsprojekt i BEAst
BEAst har fått en ansökan beviljad från SBUF om finansiering för ett nytt utvecklingsprojekt för att förenkla hanteringen av offerter och tillval med mål att det ska bli en komplettering av standarden BEAst Supply Material. Det är Skanska som står värd för projektet som kommer att bemannas av deltagare i BEAst Logistikutskott.

2018-03-22 Ny medlem: Lindbäcks Bygg
Vi hälsar Lindbäcks Bygg AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-03-13 Förstudie om kommunikation av bygghandlingar
I det pågående utvecklingsprojektet för att förenkla processen för överföring av bygghandlingar mellan system har steg ett i form av en förstudie levererats. Förstudien och mer information finns här.

2018-03-12 Fakturautskottet nya aktiviteter
BEAst Fakturautskott har haft möte. Exempel på aktiviteter är fakturasvarsmeddelande och praxis för fakturamatchning. Läs mer i mötesanteckningarna på denna sida.

2018-03-09 Tekniska utskottet omstartat
BEAst Tekniska utskott har haft möte och kommer åter att bli mer aktivt. Kopplingen till PEPPOL och kuverthantering är två av flera aktuella frågor, se protokoll mm på denna sida.

2018-02-26 Dags för BEAst årskonferens om e-affärer
Den 24 april är det dags igen för BEAst årliga konferens. Läs mer om programmet här.

2018-02-23 BEAst startar nytt SBUF-projekt
Projektet ”Metadata ritningar” ska ta fram anvisningar och strukturera metadatahantering på handlingar med regler och struktur för att förenkla och delvis automatisera hanteringen av handlingar.

2018-02-23 BEAst startar nytt SBUF-projekt
Projekt ”PDF Guidelines implementering” ska sprida resultatet från det tidigare granskningsprojektet som visat sig avsevärt stötta hanteringen av dokument digitalt.

2018-02-19 BEAst nominerade till Årets innovation
BEAst projekt Effektivare granskningsprocess är ett av tre nominerade förslag till Årets innovation, ett pris som SBUF ligger bakom. Vinnare utses vid en bankett den 17 april.

2018-02-09 Ny medlem: Stockholms stad
Vi hälsar Stockholms stad välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-02-09 Ny medlem: Primona
Vi hälsar Primona AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-02-05 Ny medlem: Qlocx
Vi hälsar Qlocx AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2018-01-22 Processbeskrivning varuförsörjning
Version 2.0 av processbeskrivningen för standarden BEAst Supply Material finns att ladda ned här.

2018-01-18 Processbeskrivning NeC ver 2
Version 2.0 av processbeskrivningen för standarden BEAst Supply NeC finns att ladda ned här.

2018-01-14 Interaktiva guider
denna sida finns flera interaktiva guider som visar hur standarden för effektivare granskning tillämpades i piloterna i det SBUF-projekt SBUF-projekt som BEAst avslutade 2017-12.

2018-01-12 Engelsk version
Standarden för effektivare granskning finns nu översatt till engelska på denna sida.

2017-12-15 Verksamhetsplan 2018
Styrelsen för BEAst har beslutat om verksamhetsplanen för 2018 som finns på denna sida.

2017-12-13 Ny medlem: Stavdal
Vi hälsar Stavdal AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-12-12 Workshop inledde nytt SBUF-projekt
Ett 25-tal personer med intresse i kommunikation av ritningar och andra handlingar höll en workshop som start på projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”. Läs mer här.

2017-11-20 Version 2.0 av BEAst Supply publicerad
Både BEAst Supply NeC för anläggning och BEAst Supply Material för varuförsörjning har uppdaterats till version 2.0. De olika meddelandena som ingår kan laddas ned under fliken standarder.

2017-11-07 Standard för effektivare granskning klar
Idag har projektet ”Effektivare granskningsprocess” gått i mål och den framtagna standarden har publicerats i en version 1.0. Läs mer på denna sida.

2017-10-27 Ny medlem: ABT Bolagen
Vi hälsar ABT Bolagen AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-10-23 Zengun ny aktör i BEAst Portal
Även Zengun AB finns nu upplagda i BEAst Portal som mottagare av e-fakturor.

2017-09-25 Ordförande i BEAst Anläggningsutskott
Styrelsen i BEAst har idag utsett Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag till ny ordförande i BEAst Anläggningsutskott. Läs mer om BEAst Anläggningsutskott här.

2017-09-22 Ny medlem: Ragn-Sells
Vi hälsar Ragn-Sells AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-09-15 Ny medlem: Elektroskandia
Vi hälsar Elektroskandia AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-09-12 Remiss standard för granskning
I ett SBUF-projekt har en arbetsgrupp tagit fram en standard för digital granskning av ritningar och andra handlingar i byggprocessen. Förslaget har gått på remiss idag, se mer på denna sida.

2017-09-07 Ny medlem: Hogia Logistics
Vi hälsar Hogia Logistics Systems Center AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-08-24: Granskningsstandard på gång
Projektet ”Effektivare granskningsprocess” går mot sin slutfas. Förslaget till standard och vissa stöddokument börjar bli klara och har publicerats i en första betaversion. Det pågår också ett 10-tal piloter där förslaget till standard testas.

2017-08-21 Ny version av BEAst-standard
Version 2.0 av BEAst Supply Material kommer att publiceras under augusti på denna sida.

2017-07-12 Rapport från Trafikverket om BEAst-standard
Våren 2017 genomförde Trafikverket i samarbete med Peab, GDL Transport och Maserfrakt en pilot av att rapportera förbruknings- och miljödata enligt BEAst-standard. Beskrivning och resultat finns i en rapport, läs mer här.

2017-07-11 Interaktiva guider om BEAst Portal
För att guida nya användare och att visa andra intresserade hur portalen fungerar finns det nu interkativa guider för både logistik- och fakturaportalen. Guiderna finns på denna adress, välj sedan Support och Interaktiva guider.

2017-06-15 Filmer om piloter av BEAst Supply
Peab har gjort två filmer som redovisar deras erfarenheter av att använda standarderna BEAst Supply NeC för anläggning och BEAst Supply Material för varuförsörjning.

2017-06-14 BEAst på ”Framtidens affärer i Båstad
Läs mer och se filmen från Sveriges Åkeriföretags arrangemang om digitalisering där även BEAst bidrog med ett inslag.

2017-06-12 Hogia stöder BEAst Eco
Systemet Hogia Mobilast från Hogia har fått stöd för uppföljning av miljö enligt BEAst Eco, standardmeddelandet för att rapportera förbrukning och miljöpåverkan av transportuppdrag. Läs mer.

2017-06-08 Piloter igång i BEAst-projekt
I projektet ”Effektivare granskningsprocess” har nu JM, NCC, Skanska, Peab och Veidekke startat piloter för att testa den första preliminära versionen av standard. Piloterna ska pågå till hösten varefter standarden publiceras.

2017-06-05 Nya piloter på BEAst Supply NeC
Både Svevia och NCC kommer att börja piloter av standarden BEAst Supply NeC direkt efter semestern inom områden som beläggning, drift, transporter och betong.

2017-06-02 Tester av BEAst Eco
Meddelandet BEAst Eco för att följa upp förbrukning och miljödata av byggtransporter testas av en grupp företag. Det är Volvo, Scania, Hogia (med Hogia Mobilast) och Sveriges Åkeriföretag (med SÅ Klimat Calc) som integrerat sina system med stöd av standarden.

2017-06-02 Avslutning av anläggningsprojekt
Det sista arbetsgruppsmötet i projektet ”Effektivare anläggning och maskintjänster etapp 3” hölls. En fortsättning följer troligen i form av ett nytt arbetsutskott som ska ta över efter utvecklingsprojektet för att sköta spridning, förvaltning med mera.

2017-05-10 Ny medlem: INR Nordic
Vi hälsar INR Nordic AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-04-24 Dokumentation årskonferens
Årets konferens om e-affärer slog rekord med 150 besökare. Dokumentationen från föredragen finns på denna sida.

2017-04-11 Ny medlem: UNICCON
Vi hälsar UNICCON AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-04-05 BEAst i digitaliseringsmöte med ministern
Bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson hade kallat till ett möte om hur digitaliseringen skulle kunna påskyndas i byggsektorn. BEAst och andra företrädare för branschen fick redogöra för vilka hinder och vilka möjligheter man såg. Från departementet ska man nu sammanställa och återkomma med vilka initiativ man kommer att ta från staten.

2017-03-30 Ny medlem: Byggvarulistan
Vi hälsar Byggvarulistan AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-03-24 Stöd för BLC
Det blir allt vanligare med s.k. Bygglogistikcenter (BLC) för att uppnå effektivare logistik, minskad trängsel, bättre miljö och ökad säkerhet. En arbetsgrupp inom BEAst Logistikutskott har startat ett arbete för att på ett bättre sätt integrera BLC och trafikflödessystem i standarden BEAst Supply Material.

2017-03-06 BEAst Eco för miljödata
Arbetsgruppen i BEAst anläggningsprojekt har tagit fram ett meddelande för att följa upp förbrukning och utsläpp från transporter till och på byggarbetsplatser. Meddelandet heter BEAst Eco, se mer här.

2017-02-14 Samverkan BEAst och norska intressenter
Tillsammans med norska branschorganisationen Virke arbetar BEAst med nästa version av varuförsörjningsstandarden BEAst Supply Material för att etablera en gemensam svenk – norsk standard. Den nya versionen ska vara klar under kvartal 2 i år.

2017-02-11 Nytt projekt 2: Kommunikation med dokumentplattformar
BEAst kommer i samverkan med en grupp entreprenörer och byggherrar att ta fram former för att enkla integrera mot portaler och dokumentplattformar för att minimera det omfattande manuella arbete som sker idag. Projektet startar i april och finansieras av SBUF.

2017-02-11 Nytt projekt 1: Effektivare granskningsprocess
BEAst kommer i samverkan med en grupp entreprenörer och byggherrar att ta fram en förenklad och standardiserad process för granskning av bygghandlingar vid projektering och produktion. Projektet startar i mars och finansieras av SBUF.

2017-01-27 Ny medlem: B&M Systemutveckling
Vi hälsar B&M Systemutveckling AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-01-26 Ny version av BEAst Supply NeC
Idag har arbetsgruppen hållit ett möte för att fastställa ver 1.4 av NeC-standarden för anläggning och maskintjänster. Den nya versionen förväntas bli helt klar för publicering under våren.

2017-01-19 Ny medlem: Itero
Vi hälsar Itero AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2017-01-18 BBGruppen igång med BEAst Supply Material
I dagarna började BBGruppen att ta emot avrop enligt BEAst Supply Material från Peab, bl.a. för att kunna märka leveranser med kollietiketten BEAst Label på leveranser till Peabs arbetsplatser.

2016-11-15 BEAst Eco för enklare uppföljning av miljökonsekvenser
Arbetsgruppen för miljöuppföljning i projektet ”Effektivare anläggningstransporter” har tagit fram en rapport som visar hur uppföljning av CO2 och andra miljöfaktorer kan förenklas. Med BEAst Eco kan branschen ta ett stort kliv för att förenkla uppföljningen. Läs mer på denna sida.

2016-10-28 Standard för projektinfo som förenklar för branschen
Projektet ”Effektivt utbyte av projektinformation” har avslutats. Med den standard som testats har piloter visat på avsevärda effekter i form av lägre kostnader och färre fel. Slutrapporten finns på denna sida.

2016-10-25 Nytt från arbetsgrupp för asfalt och betong
Arbetsgruppen, en del av projektet effektivare anläggningstransporter, har tagit fram de kompletteringar som behövs för asfalt och betong. Det redovisas på BEAst Medlemswebb under Projektarkiv.

2016-10-24 Ny medlem: Caverion Sverige AB
Vi hälsar Caverion Sverige AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2016-10-18 Ny medlem: Wellsec AB
Vi hälsar Wellsec AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2016-10-18 Nyckeltal för logistik
BEAst Logistikutskott har tagit fram ett förslag till nyckeltal (KPI) för ankomstprecision vars mätning ska baseras på fält i meddelanden i standarden BEAst Supply Material. Förslaget finns på Medlemswebben.

2016-10-14 BEAst-standard i linköpingsprojekt
I samband med att det nya bostadsområdet Ebbepark i Linköping ska byggas kommer man att utnyttja BEAsts standard BEAst Supply för anläggning och varuförsörjning. Läs mer på denna sida där det även finns ett examensarbete från Linköpings universitet om BEAst att ladda ned.

2016-09-30 Klartecken för hyresprojekt
BEAst har fått klartecken från SBUF om finansiering av projektet ”Effektivare hyresprocess”. Deltagare kommer att vara flera entreprenörer och leverantörer av hyresutrustning. Projektet planeras starta januari 2017.

2016-09-26 Logistikprojekt i mål
Den andra etappen av projektet ”Effektivare varuförsörjning” har avslutats. Projektet beskrivs på denna sida där även slutrapporten kan laddas ned. Standarden BEAst Supply Material, som är ett viktigt resultat från projektet, är i drift hos både byggare och leverantörer där den bidrar till effektivare processer.

2016-09-19 Rekommendation om enheter
BEAst Tekniska utskott har publicerat en rekommendation om enheter som kan hämtas från denna sida.

2016-09-09 Standard för anbudsprocessen
Som en del av BEAst varuförsörjningsprocess finns förslag framtagna till standardmeddelanden för offertförfrågan och offert. De kommer att vara på remiss under hösten innan de framställs.

2016-09-08 BEAst fakturaportal byter plattform
BEAst Fakturaportal eBuild, med drygt 11 000 företag, byter namn till BEAst Portal och byter samtidigt plattform. Den nya portalen finns på en ny adress och överföringen från den gamla till den nya pågår för fullt. Från 12/9 kommer fakturering endast att kunna ske i BEAst Portal. Läs mer här och här finns den nya portalen.

2016-09-08 Ny medlem: MVB Astor Bygg AB
Vi hälsar MVB Astor Bygg AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2016-08-19 Återvinning och avfall
Detta är en omfattande hantering i branschen och BEAst kommer därför att hålla en workshop om hur NeC-standarden ska kunna användas för att stötta processen med ett digitalt flöde. Datum blir den 20 oktober.

2016-08-09 BEAst Label ver 1.02
Den standardiserade kollietiketten BEAst Label har uppgraderats till ver 1.02. Uppdaterad manual och teknisk specifikation kan laddas ned här.

2016-06-30 Rekommendation Punch-out
Punch-out är en metod för e-handel mellan företag som bygger på att en köpare plockar ihop en varukorg i leverantörens system för att plocka hem den till sitt inköpssystem varifrån order läggs. BEAst Tekniska utskott har tagit fram en rekommendation om hur punsch-out ska tillämpas tillsammans med BEAst:s standarder. Läs mer och ladda ned.

2016-06-29 Ny version av BEAst Trade
Standarden för e-handel mellan företag, BEAst Trade, har publicerats i en ny version, nr 1.3.0. Standarden innehåller meddelandena från prislista till faktura och används primärt mellan återförsäljare/grossist och deras leverantörer. Här laddas standarden ned.

2016-06-27 Svensk Byggtjänst lanserar CoClass
Det digitala klassificeringssystem som kommit fram i projektet BSAB 2.0 är nu på remiss och ska lanseras i höst under namnet CoClass. Flera stora byggherrar som t.ex. Trafikverket har redan sagt att man ska implementera systemet. CoClass är ett led i införande av BIM och det kommer att kunna relateras till i BEAst:s standardmeddelanden. Läs mer om CoClass.

2016-06-22 Standard för att avvisa fakturor
En arbetsgrupp i Open PEPPOL har tillsatts för att ta fram ett standardmeddelande, Invoice response”, för att kunna acceptera eller avvisa mottagna fakturor. BEAst är medlem i Open PEPPOL och kommer att samordna deltagandet i arbetsgruppen via BEAst fakturautskott.

2016-06-14 Ny medlem: Bravida
Vi hälsar Bravida Sverige AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2016-05-27 BEAst Label uppdaterad
Vi har förtydligat hur man ska ange destinationer på kollietiketten BEAst Label, vilket specificeras i den uppdaterade manualen. Det innebär mer samordning och att det blir lite enklare för leverantörer som ska märka sitt gods.

2016-05-12 AU Logistik tar fram KPI
På mötet i BEAst Logistikutskott överenskoms att ta fram gemensamma definitioner av nyckeltal, KPI, för att lättare kunna följa upp logistiken. Gemensamt för de nyckeltal som ska tas fram är att standarden BEAst Supply ska kunna användas för att fånga upp mätetal. Arbetet fortsätter under hösten.

2016-05-03 BEAst Portal igång
Beijer Byggmaterial var det första företaget som tog emot en faktura från BEAst Portal. Den nya portalen ersätter tidigare eBuild löpande under den kommande månaden. Till att börja med endast för webbfaktura, men inom kort även för logistik.

2016-04-22 Ny medlem: Linköpings Universitet Brains & Bricks
Vi hälsar Linköpings Universitet och deras Brains & Bricks välkomna som nya medlemmar i BEAst och ser fram emot det positiva samarbete som vi hoppas att det ska leda till.

2016-04-20 Dokumentation från konferens
Nu finns årets bilder och dokumentation från BEAst årskonferens 2016 om e-affärer i byggsektorn.

2016-04-19 Ny styrelse och ordförande i BEAst
På årsstämman i BEAst ideell förening valdes Ulf Larsson från NCC till ordförande. Maria Andersson från Saint-Gobain Byggprodukter valdes till vice ordförande. Nya ledamöter i styrelsen är Per Hedenborn från Peab och Dag Bäckström från Beijer Byggmaterial och Tommy Hurtig från Svensk Byggtjänst. Se artikel i Byggindustrin.

2016-04-14 NeC för asfalt och betong startat
En del av den tredje etappen av det SBUF-finansierade projektet ”Effektivare anläggningstransporter” är att anpassa standarden till nya produktområden. Idag startade arbetet med asfalt och betong och vi kunde konstatera att skillnaderna är marginella. Det är viss information som behöver läggas till.

2016-03-23 Priser för BEAst Portal
Med början från april lanseras BEAst Portal för alla som inte har eget system med inbyggt stöd för BEAst-standarder. Priserna hittar du här.

2016-03-18 Ny medlem: GDL
Vi hälsar GDL välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2016-03-17 Ny medlem: AEB Sweden
Vi hälsar AEB Sweden välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2016-03-11: Version 2.0 av BEAst Invoice
Standardfakturan BEAst Invoice har uppgraderats till en version 2.0. Det är ett fåtal uppgifter som har lagts till, samtliga valfria. Här finns standarden att ladda ned.

2016-03-08: Snart dags för BEAst Portal
BEAst fakturaportal eBuild byter snart namn till BEAst Portal samtidigt som vi flyttar in i en ny plattform. Det innebär att det inte bara blir en fakturaportal utan även får funktioner för logistik. I steg startar fakturadelen av portalen. Den 4 april släpper vi på de första utställarna av webbfakturor.

2016-03-07: Ökning av e-fakturering
Enligt nyhetsbrevet E-Invoicing News beräknas e-faktureringen B2B i Europa öka med 14% till cirka fem miljarder fakturor. Det påstås finnas hela 650 operatörer som finns på den här marknaden, många av dem är små och förmodligen med en begränsad chans att hålla sig kvar på marknaden.

2016-02-29: Koppling ”Logistik och projektering”
I en arbetsgrupp inom BEAst varuförsörjningsprojekt har vi tagit fram en modell för hur logistikdata ska hanteras mellan leverantör, projektör, entreprenör och byggherre. Modellen tar också höjd för den annars besvärliga hanteringen av specialartiklar. Medlemmar hittar förslaget till modell i Projektarkivet.

2016-02-18: Programmet till årets konferens om e-affärer
BEAst håller varje år en konferens om e-affärer i bygg- och fastighetssektorn. Här kan du läsa inbjudan: Inbjudan konferens e-affärer_2016

2016-02-18 avtal om e-kommunikation
denna sida finns mallar för att upprätta så kallade e-kommunikationsavtal mellan två företag som använder EDI baserat på BEAst-meddelanden.

2016-01-29 Mer än 10 000 företag i BEAst Fakturaportal
Nyligen passerade BEAst Fakturaportal, eBuild, 10 000 företag som användare. Här kan du läsa mer om portalen och hur den fungerar.

2016-01-29 BEAst tar ett grepp om Punchout
Nyligen hade en grupp inom BEAst en workshop för att diskutera samordning av punchout. Med punchout menas att kunden hämtar en varukorg från leverantörens webbshop till sitt inköpssystem. Efter behandling där läggs order enligt BEAst standard på vanligt sätt. På denna sida finns dokumentation från mötet.

2016-01-27 Ny medlem: Derome Byggvaror och Träteknik
Vi hälsar Derome välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2016-01-11 Ny medlem: Onninen
Vi hälsar Onninen välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-11-04 Ny medlem: Basware
Vi hälsar Basware välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-11-05 Start för NeC etapp 3
Idag startade den tredje etappen av projektet Effektivare anläggningstransporter. Fokus blir att använda standarden BEAst Supply NeC för nya produktområden och att sprida användningen. Även etapp 3 genomförs med finansiellt stöd från SBUF.

2015-11-04 Ny medlem: Benders
Vi hälsar Benders Sverige välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-11-02 Ny medlem: LogTrade Barlink
Vi hälsar LogTrade Barlink välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-10-23 Ny version av standard för varuförsörjning
Idag har vi publicerat den nya version av BEAst Supply Material, standarden för varuförsörjning till och på en byggarbetsplats, se denna sida. Uppdaterade meddelanden och processbeskrivning finns på denna sida. Bland ändringarna märks hantering av orderändring, systemleveranser som t.ex. kök samt avisering om leveranser till byggarbetsplatser.

2015-10-22 Ny etapp av NeC startas i november
SBUF har godkänt BEAst ansökan om finansiering för etapp 3 av projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster”. Den nya etappen kommer bl.a. att fokusera på att tillämpa standarden för nya produktområden som asfalt, betong och restprodukter samt möjligheterna till miljöpåverkan.

2015-10-02 Ny medlem: GLC
Vi hälsar GLC – Göteborgs Lastbilscentral välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-09-29 Nyhetsbrev från BEAst
Läs vårt senaste nyhetsbrev om e-affärer i byggsektorn

2015-09-28 Ny version av NeC
Idag har version 1.3 av BEAst Supply NeC publicerats. Det inkluderar svarsmeddelanden på leveransplan och orderkvitto samt en del uppdateringar som kommit fram behov av under praktisk användning.

2015-09-17 BEAst och Punchout
Punchout är en kombination av webbhandel och EDI som många tycker har flera fördelar. Konceptet har funnits i ett antal år men är ganska okänt. Nu är det dock fler intresserade, både i byggbranschen och i andra sammanhang. Problemet har varit bristen på ”riktig” standard så att alla utformar sina lösningar olika. Nu finns ett förslag till en CEN-standard som en arbetsgrupp i BEAst ska titta närmare på.

2015-09-09 Stöd för BEAst Supply i bygghandelssystem
Evry Retail levererar ett av de allra vanligast förekommande systemen, TRYGG/2000, till bygghandelsföretag. Det är därför mycket glädjande att systemet i sin nästa version kommer att inbyggt stöd för den logistikstandard, BEAst Supply Material, för varuförsörjning som BEAst tagit fram och som nu håller på att lanseras. Det inkluderar både stöd för den fastlagda processen, standardmeddelanden samt kollietiketten BEAst Label.

2015-09-08 Logistikdata från BIM-modell
Som en del av varuförsörjningsprojektet bestämde arbetsgruppen idag att ta fram ett standardiserat gränssnitt för att överföra logistikdata från en projektör till en entreprenör. Efter att ha kompletterat med data i en entreprenörs system ska informationen skickas i avrop till en varuleverantör som då får instruktioner om hur produkter ska levereras, packas och märkas för att optimera logistiken på en byggarbetsplats. Standarden ska finnas klar i början av 2016.

2015-08-26 BEAst startar nytt projekt
I september startar BEAst ett projekt för att förenkla hanteringen av projektinformation. Idag gör olika entreprenörer på olika sätt när de ska tillhandahålla sina leverantörer grunddata om ett nytt projekt. När detta sker på samma sätt för alla stora entreprenörer kommer det att ha stor betydelse för både effektivitet och datakvalitet.

2015-08-25 Systemleverantörer och BEAst Supply
Idag höll BEAst en introduktion för leverantörer av s.k. Transportadministrativa system (TA). Dessa system kommer att få en stor betydelse för att enklare kunna skapa byggetiketten BEAst Label. När det finns inbyggt som en funktion i ett standardsystem som många varuleverantörer redan har blir det enklare att anamma standarden.

2015-06-25 BEAst skriver avtal om logistikportal
I BEAst logistikprojekt för anläggningstransporter och varuförsörjning har det tydligt framgått att det behövs en portal för att hantera den elektroniska processen för de företag som saknar eget systemstöd för standarden. För att erbjuda detta kommer BEAst att erbjuda en logistikportal. Tjänsten kommer att levereras av Tyringekonsult AB som har erfarenhet av liknande lösningar inom handel, transport och Automotive. Mer information kommer i augusti.

2015-06-18 Nyhetsbrev från BEAst
Läs vårt senaste nyhetsbrev om e-affärer i byggsektorn.

2015-06-16 Utökad validering av fakturor
Som ett komplement till standarden BEAst Invoice (f.d. SMSI) har BEAst tagit fram en så kallad schematron. Det är en XML-standard för att validera mot ett affärsmässigt regelverk och är ett viktigt steg i arbetet med att kvalitetssäkra fakturahanteringen. Regelverket kan laddas ned från denna plats, se rubriken Validering.

2015-06-16 Ny version av NeC
Innehållet i nya versionen av standarden BEAst Supply NeC är fastslagen och kan laddas ned från Projektarkivet på BEAst medlemswebb. Standarden i form av specifikationer kommer att publiceras i augusti.

2015-06-15 Underlag för pilotprojekt
För att förenkla för de företag som ska medverka i pilotprojekten i varuförsörjningsprojektet har BEAst tagit fram en checklista för vad man ska tänka på samt en överenskommelse för att dokumentera den digitala relationen mellan två företag. Dokumenten finns i Projektarkivet på BEAst medlemswebb och kan användas även i andra sammanhang.

2015-05-28 Läs mer om NeC
 Intresserad av anläggningstransporter och maskintjänster? Läs mer i denna nya broschyr: Effektiva anläggningstransporter etapp 2

2015-05-28 Ny medlem Coredination AB
Vi hälsar Coredination välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-04-23 Årskonferens om e-affärer
Årets konferens om e-affärer lockade 115 deltagare – den fjärde BEAst-träffen med fler än 100 deltagare på två år. Du som missade träffen kan se dokumentationen från föredragen.

2015-04-23 Nya namn på BEAst:s standarder
Vi byter nu namn på våra standarder och du kan läsa mer om de nya namnen och motivet till namnbytet i detta dokument: Namnbyte på BEAst standarder

2015-04-15 Ny version av artikelregister
Artikelregistret för anläggningsregistret och maskintjänster är nu uppdaterat och en ny version är publicerad, se under Standarder och Anläggningstransporter NeC

2015-03-24 Ny medlem DalaFrakt AB
Vi hälsar DalaFrakt välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-03-20 Logistikordlista
Arbetsgruppen för varuförsörjning har publicerat en ordlista med begrepp inom området logistik och IT.

2015-03-13 Stöd för NeC i Alystra 
Systemet Alystra från Evry Logistics har lanserat stöd för BEAst standard NeC för anläggningstransporter och maskintjänster.

2015-02-19 Ny medlem Returlogistik AB
Vi hälsar Returlogistik välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-02-19 Ny medlem Norrlandspall AB
Vi hälsar Norrlandspall välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-02-17 Fakturautskottet arbetar med validering
På fakturautskottet i BEAst arbetar med en utökad form av validering, s.k. schematron, som innebär en validering av även affärsregler. Läs mer i anteckningarna från senaste mötet.

2015-02-13 Ny medlem Addmobile AB
Vi hälsar Addmobile välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-02-09 Ny medlem Bygma Gruppen AB
Vi hälsar bygghandelsföretaget Bygma välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-02-09 Ny medlem LBC Danderyd-Kedjan AB
Vi hälsar åkericentralen LBC Danderyd-Kedjan välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-02-03 BEAst pilotprojekt visar på effektivare anläggningstransporter
Etapp 2 av projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster” har avslutats. Den branschstandard, NeC, som togs fram i etapp ett, har testats i femton pilotprojekt där sex företag medverkat. Pilotprojekten visar att standarden fungerar i praktisk användning och att den digitaliserade processen ger de positiva verksamhetseffekter som eftersträvats. Här kan du läsa mer och ladda ned slutrapport och presentationer och här finns pressmeddelandet: Pressinfo_Effektivare anläggningprojekt_2015-02-03

2015-02-02 Ny medlem Nordströms AB
Vi hälsar bygghandelsföretaget Nordströms välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2015-01-22 Slutrapport om PEPPOL-piloter
BEAst har under året genomfört ett pilotprojekt för att testa PEPPOL, den gobala infrastruktur för e-kommunikation mellan företag som snabbt växer fram. Resultatet blev positivt och nästa steg blir att styrelsen ska besluta om tjänsten ska sättas upp permanent för branschen. Läs mer.

2015-01-16 Ny ordförande i BEAst Fakturautskott
Tariq Boholm från Skanska Sverige har utsetts till ny ordförande i BEAst utskott för e-fakturering. Tariq arbetar som chef för Affärsstöd Ekonomi och har e-faktura som ett av sina ansvarsområden. Exempel på en aktuell aktivitet inom fakturautskottet utökad validering av e-fakturor och portalen e-Build.

2015-01-15 Ny ordförande i BEAst Tekniska utskott
Urban Jansson från Beijer Byggmaterial har utsetts till ny ordförande i BEAst tekniska utskott. Urban arbetar med implementering av BEAst standarder inom Beijer. Exempel på en aktuell aktivitet inom tekniska utskottet är pilotprojektet för PEPPOL.

2014-12-19 Nyhetsbrev från BEAst
Läs det senaste nyhetsbrevet från BEAst om utvecklingen av e-affärer i bygg- och fastighetsbranschen.

2014-12-18 SFTI rekommenderar PEPPOL
SFTI är den offentliga sektorns organisation för e-handel med kommuner, landsting och stat. Nyligen har man fastställt en rekommendation om att använda PEPPOL som infrastruktur för e-handel. Man ser, precis som BEAst förstudie visade på, att PEPPOL innebär betydande förenklingar och kostnadsbesparingar. Läs mer på denna länk.

2014-12-12 Ny medlem Neovici AB
Vi hälsar Neovici välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-12-11 Dags att anmäla sig till NeC-konferens
Etapp 2 av projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster” går mot sitt slut och vi kommer att redovisa resultaten, inte minst från piloterna, tisdagen den 27 januari. Alla är välkomna. Inbjudan konferens NeC.

2014-12-10 Norskt branschprojekt om e-Build Supply
I Norge pågår en satsning för att samordna införandet av e-Build Supply som samordnas med BEAst projekt effektivare varuförsörjning. Läs mer: Artikel norska piloter 2014-12. Många av de företag som deltar i varuförsörjningsprojektet är nordiska och det är därför positivt med en spridning till Norge.

2014-12-09 Kodlistor i XML-versioner
Mer eller mindre alla kodlistor som finns i BEAst olika standardmeddelanden finns nu att ladda ned från BEAst webb i XML-format. Syftet är att enklare kunna uppdatera system.

2014-12-03 Ny version av artikelregister
I standarden för anläggningstransporter och maskintjänster har BEAst i samarbete med Sveriges Åkeriföretag och deltagarna i NeC arbetsgrupp tagit fram ett artikelregister som omfattar transport- och maskintjänster samt tillbehör. I den nya versionen, nr 2.1, finns kompletteringar av t.ex. tilläggstjänster och EWC-koder för avfallshantering, se mer på denna sida.

2014-11-28 Rekommendation enheter och priser
BEAst har publicerat en rekommendation för hur enheter och priser ska tillämpas vid olika typfall och vid användning av BEAst standarder. Syftet är att förenkla tillämpning av standarder genom att harmonisera hur de ska tillämpas. Se denna plats för nedladdning.

2014-11-28 Rekommendation ordersvar
BEAst har publicerat en rekommendation för hur ordersvar ska tillämpas vid olika typfall och vid användning av BEAst standarder. Syftet är att förenkla tillämpning av standarder genom att harmonisera hur de ska tillämpas. Se denna plats för nedladdning.

2014-11-27 Ny medlem Bolist AB
Vi hälsar Bolist välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-11-21 Tekniska utskottet
Anteckningar från Tekniska utskottets möte finns på denna sida. Bland annat beslutades om ett par nya rekommendationer.

2014-11-14 Ny version SMSI Byggfaktura
Standardfakturan SMSI för bygg- och fastighetsbranschen har nu publicerats i den nya versionen 1.2.4, se under Standarder. Den nya versionen har en del uppdateringar och vi rekommenderar att den senaste versionen används. den kommer också at bli bas för den valideringstjänst som BEAst planerar.

2014-11-13 Ny version NeB Order
Ordermeddelandet av Nordic e-Building (NeB) i den uppdaterade versionen 1.2.3 har nu publicerats, se under Standarder.

2014-10-24 Stora vinster med effektivare affärskommunikation i samhällsbyggnadssektorn
För att stödja den ökande digitala affärskommunikationen i samhällsbyggnadssektorn har BEAst inom ramarna för ett SBUF-projekt etablerat en tjänst för att enklare ansluta och kommunicera elektroniska affärsdokument som t.ex. leveransplaner, order och fakturor. Först ut att använda tjänsten är Ahlsell och NCC. Pressinfo_Effektivare Affärskommunikation_2014-10-24

2014-10-21 Projektmeddelande publicerat
Idag har BEAst publicerat ett standardmeddelande för Projektinformation. I stället för att varje entreprenör har sin egen metod för att distribuera uppgifter om sina projekt finns det en standard, något som gör det mycket enklare för alla leverantörer och underentreprenörer som slipper ha en massa anpassningar i sina system. Standarden publiceras här. Med uppdaterad information om alla tusentals pågående projekt kommer hela processen från planering till faktura att fungera bättre med färre fel och störningar.

2014-10-21 Ny medlem BIM Center Norge
Vi hälsar BIM Center Norge välkomna som nya medlemmar i BEAst. Mellan BIM Center och BEAst har vi upprättat ett partneravtal där vi samordnar våra resurser, inte minst för att koppla samman processerna för projektering och handel-logistik. BIM Center kommer också att samordna pilotprojekt i Norge inom ramarna för varuförsörjningsprojektet.

2014-10-17 Arbetsgrupp för Logistik & BIM startad
Idag hölls det första mötet i arbetsgruppen för att koppla samman logistikprocessen med projektering. Syftet är att kunna integrera de två områdena genom ett komplement till nuvarande standard som ska omfatta både processbeskrivning och meddelandespecifikationer.

2014-10-01 JM aktiva i e-Build
JM:s olika bolag kan nu faktureras i BEAst fakturaportal e-Build.

2014-09-23 Start av arbetsgrupp
Som en del av varuförsörjningsprojektet startar BEAst en arbetsgrupp för integration mellan system för projektering och handel/logistik. Hör av dig för mer information eller deltagande.

2014-09-18 Piloter riggas i varuförsörjningsprojekt
I etapp 2 av SBUF-projektet ”Effektivare varuförsörjning kommer minst ett 10-tal företag att vara med i piloter för att testa den standard som togs fram i etapp 1. Läs mer i pressmeddelande.

2014-09-17 Ny medlem Hilti Svenska AB
Vi hälsar Hilti välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-09-15 Ny medlem Wiklunds Åkeri AB
Vi hälsar Wiklunds Åkeri välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-09-04 Uppdatering av projekt
BEAst har i en arbetsgrupp tagit fram ett meddelande för projektinformation. Denna skickas idag på en rad olika sätt från entreprenörer till leverantörer och underentreprenörer och att nu få tillgång till att göra det enligt en standard innebär en förenkling för alla i branschen. Meddelandet är än så länge på remiss. Du som väl granska och komma med synpunkter på remissen kan höra av sig till .

2014-09-03 Elektroniska bilagor
BEAst Tekniska utskott har publicerat en teknisk rekommendation för bilagor till e-fakturor och andra elektroniska dokument.

2014-06-11 Ny ordförande i logistikutskottet
Dag Jarlson på Lindab har utsetts av BEAst styrelse till ny ordförande i BEAst logistikutskott. Till vardags arbetar Dag med frågorna som logistikchef på Lindab-koncernen. Dag ersätter Lars Gutwasser som går i pension.

2014-06-05 Version 1.2 av NeC publicerat
Standarden för anläggningstransporter och maskintjänster, NeC, har publicerats i en uppdaterad version. Rapportering av förbruknings- och utsläppsdata, bättre uppföljning av avvikelser och stöd för en delvis digital process vid manuella order är de främsta nyheterna. Version 1.2 kan laddas ned här.

2014-05-27 Meddelandet Projektlista på remiss
En uppdaterad version av meddelandet Projektlista finns framtagen och har skickats på remiss. Det kan laddas ned här. Meddelandet skickas från entreprenörer till deras leverantörer som ska leverera varor eller tjänster till ett projekt för att ge dem grunddata om nya och pågående projekt.

2014-05-26 Mall för beräkning av besparing
Fakturautskottet i BEAst har publicerat en mall för beräkning av besparingar med e-faktura. Till den hör även en rapport och vägledning till e-faktura. Rapporten och beräkningsmallen kan laddas ned från denna sida.

2014-05-26 BEAst tjänst för PEPPOL i drift
Idag har tjänsten driftsatts, i steg ett för en serie pilotprojekt. Det innebär att BEAst kan tillhandahålla en accesspunkt (AP) till den globala infrastrukturen för effektiv och säker B2B-handel.

2014-05-26 Ny medlem Blåkläder AB
Vi hälsar Blåkläder välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-05-23 Ny medlem EIO
Vi hälsar EIO – Elektriska Installatörsorganisationen – välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-05-06 BEAst nominerade till logistikpris – IGEN
BEAst projekt ”Effektivare Anläggningstransporter” har valts ut bland alla nomineringar till Stora Logistik & Transportpriset 2014 inför den sista omgångens final tillsammans med två andra nomineringar. Resultat meddelas på mässan Logistik & Transport. Oavsett om BEAst vinner eller ej så är det en stor utmärkelse att ha gått till final i utdelningen av båda de två stora logistikpris som finns i Sverige.

2014-05-02 Ny medlem Bisnode AB
Vi hälsar Bisnode välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-04-28 Start för etapp 2 av varuförsörjningsprojektet
Arbetsgruppen startar arbetet med den nya etappen. I etapp ett skapades förutsättningar i form av standardiserade processer och meddelanden, medan den nya etappen kommer att fokusera på brett införande i branschen.

2014-04-24 Utökning av e-Build
En arbetsgrupp har startat arbetet med att utöka portalen e-Build med funktioner för logistik, t.ex. standarderna NeC, e-Build Supply och e-Build Label.

2014-04-15 Ny medlem Tyringekonsult AB
Vi hälsar Tyringekonsult välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-04-08 Ny medlem Turebergs/Billefälts
Vi hälsar Turebergs/Billefälts välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-04-08 Ny medlem m4 gruppen AB
Vi hälsar m4 gruppen AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-04-07 Ny medlem BST AB
Vi hälsar BST Berges Schakt & Transport AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-04-03 Ny medlem Kubicom AB
Vi hälsar Kubicom AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-03-13 BEAst nominerade till logistikpris
Varje år delas PostNord Logistics Award ut till det mest framgångsrika logistikinitiativet under året. I år har projektet ”Effektivare varuförsörjning” valts ut bland alla nomineringar till den sista omgångens final. Resultat meddelas den 26 mars. Oavsett om BEAst vinner eller ej så är det en stor utmärkelse att ha gått till final.

2014-03-10 Ny medlem Sto Scandinavia AB
Vi hälsar Sto Scandinavia AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-02-24 e-Build-standarder på engelska
Den engelska delen av BEAst webbplats (klicka på engelska flaggan) har uppdaterats med översättningar på alla standarder. Se menyval ”Standards”.

2014-02-13 Upphandling PEPPOL
BEAst har inlett upphandlingen av en PEPPOL-tjänst för byggsektorn som ska innehålla en accesspunkt (AP) och ett partsregister (SMP), Intressenter kan vända sig till BEAst för mer information.

2014-02-13 Artikelregister entreprenadmaskiner
Sveriges Åkeriföretag har publicerat version 2 av sitt artikelregister. Den stora nyheten är att det nu inkluderar även entreprenadmaskiner. Registret kan laddas ned här. Sedan tidigare inkluderar artikelregistret åkeritjänster.

2014-01-28 Artikelregister ballast
Sveriges Bergmaterialindustrier, SBMI, har tagit fram ett artikelregister för ballast som kan användas i standarden NeC för anläggningstransporter och maskintjänster. Registret kan laddas ned på denna sida.

2014-01-24 Ny medlem JM AB
Vi hälsar JM välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-01-24 Projekt Effektivare varuförsörjning avslutat
Igår hölls en informationsträff med nära 100 deltagare där projektet och erfarenheter från piloterna redovisades. Dokumentationen finns att ladda ned här.

2014-01-24 Ny medlem MobiOne AB
Vi hälsar MobiOne välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2014-01-15 Projekt Effektiv varuförsörjning i mål
Under drygt ett år har ett 20-tal företag varit inblandade i projektet för att hitta former för effektivare varuförsörjning i bygg- och installationssektorn. Resultatet är en serie standarder, processer och rekommendationer under namnet e-Build Supply. På den här sidan finns resultaten sammanfattade och där finns bland mycket annat en bildserie och en slutrapport.

2014-01-09 e-Build registrerat varumärke
BEAst portal e-Build med mer än 6 700 företag som användare har fått ansökan om registrerat varumärke godkänt av PRV.

2013-12-17 e-Build Supply i version ett publicerat
Standarden e-Build Supply specificerar de meddelanden som ingår i informationsmodellen som tagits fram i projektet Effektivare varuförsörjning. Beskrivningar och specifikationer finns nu publicerade under Standarder och e-Build Supply där de också kan laddas ned. Det gäller meddelandena Leveransplan, Order, Orderbekräftelse, Leveransavisering och Avisering om ankomst och avvikelse.

2013-12-16 Delleveranser i varuförsörjningsprojekt
Projektet Effektivare varuförsörjning går mot sitt slut och flera av projektets åtaganden börjar bli klara. Ett av dem är processbeskrivningen som finns att ladda ned, se under Standarder och e-Build Label. Manualen till e-Build Label är uppdaterad med ett avsnitt 2.4.2 som är ett praktiskt exempel på en order och hur den ska leda till en märkning, se under Standarder och e-Build Label.

2013-12-16 Ny telnisk rekommendation
I ett samarbete mellan BEAst faktura- och teknikutskott har det tagits fram en rekommendation för tillämpning av negativa värden i e-faktura och kreditnota vid användning av SMSI Byggfaktura. Se på denna sida.

2013-12-13 Klartecken för PEPPOL
BEAst har fått sin ansökan om finansiering av PEPPOL steg två godkänd av SBUF. Det innebär att vi inom kort startar ett projekt för att införa stöd för PEPPOL och att tester ska göras inom ramarna för pilotprojekten för anläggningstransporter samt för att skicka SMSI-fakturor.

2013-12-09 BEAst på ny adress
BEAst flyttar till nya lokaler, se adress här. Vi kommer att hyra del av GS1 Swedens kontor i centrala Stockholm vilket är naturligt då våra organisationer har ett nära samarbete inom ramarna för standardiserad e-kommunikation B2B.

2013-12-09 Förstudie om företagsportal för samhällsbyggnadssektorn
BEAst har i en förstudie synat förutsättningarna med en branschgemensam företagsportal. Målgruppen är den nordiska samhällsbyggnadssektorn och dess handelspartners i och utanför Norden. Förstudien har genomförts i ett projekt som finansierats av de deltagande företagen samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Deltagarna i arbets- och styrgrupp har varit NCC, Peab, Skanska, Svevia och VVS Företagen. När studien nu har publicerats kommer de företag och organisationer som ligger bakom studien att diskutera om och i så fall hur en fortsättning kommer att ske. Förstudien finns publicerad på BEAst webbplats och kan laddas ned från denna adress.

2013-11-25 Standardetiketten e-Build Label lanserad
I det pågående SBUF-finansierade projektet ”Effektivare varuförsörjning” har arbetsgruppen tagit fram en standardiserad kollietikett med syfte att förenkla bygglogistiken. Information om etiketten finns på på denna länk. I undermenyer finns där även manual, teknisk specifikation, bilder och annan information.

2013-11-25 Ny version av artikelregister
Sveriges Åkeriföretags artikelregister har uppdaterats, se Artikelnummerregister_SÅ_ver_1.3. Artikelregistret behövs för dem som ska implementera stöd för NeC, standarden för anläggningstransporter.

2013-11-21 Medlemsföretag vinner internationellt pris
BIMobject AB med huvudkontor har blivit utsedd som vinnare i det mycket prestigefyllda utmärkelsen Red Herring 100 Global. Topp 100 listan hedrar det mest lovande teknikföretagen i världen. Läs pressmeddelandet.

2013-11-21 e-Build utökas med BIM-portal
I samarbete med BIMobject® lanserar vi portalen e-Build BIMobject. I e-Build fakturaportalen finns ca 7 000 företag i branschen. Nu utökas e-Buildkonceptet med möjligheter för BEAst-medlemmar till effektiv distribution av BIM-objekt med BIMobjects® effektiva teknologi. Läs mer

2013-11-04 Samarbete om digitalisering och standarder
BEAst har inlett ett samarbete med BIMobect® för att underlätta byggbranschens digitalisering. Med BIMobjects teknik och portallösningar kombinerade med standarder från BEAst och vår portal e-Build med 6 500 deltagande företag, kommer möjligheterna att ökas för att skapa en digital kedja hela vägen från arkitektens ritning till montageplatsen på ett byggprojekt. Läs mer i PR BIMobject_BEAst.

2013-10-31 Ny version av NeC publicerad
Version 1.1 av standarden NeC för anläggningstransporter har publicerats. Den innehåller några mindre felrättningar, några kompletteringar som efterfrågats samt för meddelandena Leveransplan och Statusrapport en samordning med motsvarande standard för flödet av gods. De två meddelandena kan därför användas för båda områdena.

2013-10-29 BIMobject i pressen
Medlemsföretaget BIMobject har fått positiva omdömen inför sin kommande börsnotering, inte minst då de hamnat på den prestigefulla lista över världens mest lovande teknikföretag som Silicon Valley-tidskriften Red Herring ger ut. Se mer på: http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/bimobject-hoppas-pa-miljoner-till-expansion/

2013-10-04 Förfrågan om medverkan i PEPPOL-pilot
Under våren genomförde BEAst en förstudie om Peppol, infrastrukturen för enklare e-kommunikation. Slutsatsen i studien var att rekommendera BEAst styrelse att se till att en tjänst etableras för Peppol enligt de förutsättningar som finns i byggbranschen. Som ett led i planeringen vänder vi oss till våra medlemsföretag med en förfrågan om medverkande i en pilot. Planen är att det är SMSI-fakturan och NeC-standarden som ska användas i steg 1 även om Peppol i princip kan bära alla slags meddelanden. Hör av er till för mer information

2013-10-03 BIMobject nytt medlemsföretag
Vi hälsar BIMobject AB som nytt medlemsföretag i BEAst. BIMobject har tagit fram en molntjänst för att publicera och distribuera BIM-objekt. Att koppla samman BIM-objekten med handelsflödena är ett intressant och aktuellt område med stor potential. Det är också en del av det pågående varuförsörjningsprojektet där BIMobjects kompetens kommer väl in

2013-10-03 Dooria nytt medlemsföretag
Vi hälsar Dooria Sverige AB som nytt medlemsföretag i BEAst. Dooria är en av de stora leverantörerna av byggmaterial och det är positivt att ha dem med i vårt nätverk

2013-10-02 Bring nytt medlemsföretag
Vi hälsar Bring Customer Solutions AB välkomna som nytt medlemsföretag i BEAst. Bring levererar transport- och logistiktjänster till byggbranschen. Deras kunnande passar bra in i de logistikprojekt som drivs i BEAst.

2013-09-09 PipeChain nytt medlemsföretag
Vi hälsar PipeChain AB välkomna som nytt medlemsföretag i BEAst. PipeChain levererar programvara för supply chain och integration. Deras kunnande inom de områden passar bra in i de satsningar som görs i BEAst.

2013-09-09 Standardetiketten e-Build Label
Den nya standarden för kollietikett bygg godkändes före sommaren och nu finns den tekniska manualen ver 0.92 att ladda ned från Medlemssidorna under Projektarkiv och Varuförsörjningsprojektet. Eventuella synpunkter kan lämnas till BEAst under veckan varefter den tekniska specifikationen kommer att publiceras nästa vecka.

2013-09-02 JM ansluter till e-Build
Ny mottagare av fakturor i BEAst fakturaportal e-Build är JM med dotterbolag. Vi hälsar JM välkomna.

2013-08-27 Systemleverantörer i logistikprojekt
Under 2013 driver BEAst projektet Effektivare varuförsörjning. För att realisera projektets ambitioner är det viktigt att leverantörer av aktuella system kan stödja de standarder, t.ex. i form av meddelanden och kollietiketten e-Buld Label™. Idag samlade vi ett drugt 10-tal av de mest aktuella systemleverantörerna på området för att informera dem om de kommande standarderna.

2013-08-13 Sveriges Elgrossister väljer SMSI
En arbetsgrupp inom Sveriges Elgrossister (SEG) har tagit fram en rekommendation om att elbranschen ska använda SMSI Byggfaktura. Redan tidigare används SMSI av t.ex. byggföretag och fordonsindustrin. Den 10 september kommer ett informationsmöte att hållas.

2013-08-12 Över 6 000 företag i e-Build
Byggbranschens fakturaportal e-Build fortsätter att öka. Under sommaren passerades gränsen 6.000 företag som använder portalen för att skapa e-fakturor.

2013-08-05 Swerock nytt medlemsföretag
Vi hälsar bygg- och anläggningsföretaget Swerock AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-07-30 Foria nytt medlemsföretag
Vi hälsar transport- och maskintjänstföretaget Foria AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-06-10 Obligatorisk med e-faktura
EU-kommissionen har publicerat ett förslag till ett EU-direktiv som gör det obligatoriskt med
e-faktura till offentlig sektor.

2013-06-13 Status i varuförsörjningsprojektet
Arbetet i projektet ”Effektivare varuförsörjning” har kommit ungefär halvvägs. Bland resultaten finns en fastlagd processbeskrivning med tillhörande informationsmodell samt ett förslag märkning med kollietiketten ”e-Build Label”. Läs mer i Statusrapport_2013-06-13.

2013-05-31 Förstudie PEPPOL – effektivare kommunikation
Förstudien om PEPPOL, en standardiserad infrastruktur för e-handel B2B, visar att det finns omfattande möligheter till förenkling och besparingar. Det blir inte minst lättare att ansluta, testa och kommunicera elektroniskt med kunder och leverantörer. Förstudien rekommenderar BEAst styrelse att införa en tjänst för PEPPOL. Läs mer i studien Förstudie PEPPOL

2013-05-31 Rapport om e-handel
Under arbetet med förstudien om Peppol gjordes en studie av nuläget för införande av e-handel B2B inom byggsektorn. Fokus var på att finna vilka hinder som föreligger, se Nuläge_e-kom_2013-04.

2013-05-31 Optimera nytt medlemsföretag
Vi hälsar bygghandelsföretaget Optimera Svenska AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-05-31 SÅCAB nytt medlemsföretag
Vi hälsar åkeriföretaget SÅCAB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-05-03 Artikelregister för anläggningstransporter
Som ett komplement till standarden Nordic e-Construction (NeC) har arbetsgruppen i samarbete med Sveriges Åkeriföretag tagit fram ett standardiserat artikelregister som kommer att förenkla elektronisk orderhantering av denna typ av tjänster. Registret kan laddas ned på denna sida.

2013-05-02 Standard kollietikett e-Build Label på remiss
Arbetsgruppen i projektet ”Effektivare varuförsörjning” har tagit fram ett förslag till en standardiserad kollietikett med namnet e-Build Label som idag har skickats på remiss till aktuella företag och organisationer. Läs mer om projektet och ladda ned remissen här.

2013-04-18 Bellmans Åkeri & Entreprenad nytt medlemsföretag
Vi hälsar maskin- och åkeriföretaget Bellmans välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-04-17 HML Haga Mölndal Lastbilcentral nytt medlemsföretag
Vi hälsar transport- och maskintjänstföretaget HML Haga Mölndal Lastbilcentral välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-04-15 Maserfrakt Anläggning nytt medlemsföretag
Vi hälsar maskin- och transportförmedlingsföretaget Maserfrakt välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-04-15 Stockholms Åkeri nytt medlemsföretag
Vi hälsar åkeriföretaget Stockholms Åkeri välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-04-12 Milstolpe i logistikprojekt
En etapp har uppnåtts i projektet ”Effektivare varuförsörjning i och med att arbetsgruppen avslutat arbetet med en version 1 av processbeskrivningen. En del av den är en informationmodell. Arbetet fortsätter närmast med en termkatalog och en gemensam kollietikett. Se mer om projektet.

2013-04-11 Fullbokad konferens om e-affärer
Idag hölls den årliga konferensen om e-affärer inför drygt 100 deltagare hos NCC i Solna. Aktuella projekt, aktiviteter i BEAst arbetsutskott, trender och praktikfall stod på programmet. Dokumentation från föredragen kan hittas på denna länk.

2013-04-10 MLT nytt medlemsföretag
Vi hälsar åkeriföretaget MLT i Uppsala välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-04-02 Haninge Åkeri nytt medlemsföretag
Vi hälsar Haninge Åkerivälkomna som nya medlemmar i BEAst

2013-04-02 Märsta Förenade nytt medlemsföretag
Vi hälsar Märsta Förenade Åkeriföretag välkomna som nya medlemmar i BEAst

2013-03-11 Statusrapport om logistikprojekt
Projektet effektivare varuförsörjning löper under hela 2013 och här finns en statusrapport.

2013-02-18 Acando nytt medlemsföretag
Vi hälsar Acando välkomna som nya medlemmar i BEAst

2013-01-28 VVS Företagen ny medlem
Vi hälsar VVS Företagen, branschorganisationen för installationsföretag, välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-02-04 Sveriges Åkeriföretag ny medlem
Vi hälsar Sveriges Åkeriföretag, branschorganisationen för sveriges åkerier, välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-01-28 DHL Freight (Sweden) nytt medlemsföretag
Vi hälsar DHL välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2013-01-25 Film om e-handel
Titta på filmen som visar nyttan med e-handel mellan företag i byggsektorn.

2013-01-21 NeC med komplett dokumentation
Samtliga dokument för standarden NeC för anläggningstransporter finns nu att ladda ned från BEAst webbplats

2013-01-04 Genesis IT nytt medlemsföretag
Vi hälsar Genesis IT välkomna som nya medlemmar i BEAst

2012-12-17 Standarden Nordic e-Construction publicerad
NeC är en standard för anläggningstransporter som arbets fram under 2012 av en arbetsgrupp med personer från såväl anläggnings- åkeriföretag och leverantörer av material. Processbeskrivning och meddelandebeskrivningar finns nu för nedladdning.

2012-12-14 United Log nytt medlemsföretag
Vi hälsar United Log välkomna som nya medlemmar i BEAst

2012-11-26 Schenker nytt medlemsföretag
Vi hälsar Schenker välkomna som nya medlemmar i BEAst

2012-11-20 Remiss standard anläggningstransporter
Ett förslag till standard för process- och informationsmodell vid anläggningstransporter har skickats ut idag. Dokumentetaionen finns på Medlemssidor under Projektarkiv.

2012-11-15 Mer än 5 000 företag i eBuild
BEAst faktureringsportal eBuild för bygg- och fastighetsbranschen lockar allt fler företag och slår löpande rekord.

2012-11-14 SBDH – Teknisk rekommendation
SBDH är en form av header som används för att adressera och identifiera ett XML-meddelande. BEAst Tekniska utskott har tagit fram en rekommendation för hur SBDH ska användas på ett samordnat sätt.

2012-11-12 Workshop PEPPOL
PEPPOL är en modern och banbrytande infrastruktur för e-kommunikation mellan företag. Ca 25 medlemmar och andra intressenter samlades för att lyssna på och diskutera. Slutsatsen är att rekommendera styrelsen att starta en förstudie.

2012-11-12 Arbetsutskott teknik
Anteckningar från mötet finns på denna sida.

2012-10-04 VVS-Information ny medlem
Vi hälsar VVS-Information Data AB välkomna som nya medlemmar i BEAst

2012-10-02 Nytt logistikprojekt startat
Projektet Effektivare varuförsörjning har startat med ett första arbetsgruppsmöte.

2012-09-14 PostNord Logistik TPL ny medlem
Vi hälsar PostNord Logistik TPL AB (f.d. Green Cargo) välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2012-09-12 Kvittensmeddelanden
För de som vill lösa kvittenshantering vid meddelandeutväxling via det särskilda kontrollmeddelandet finns nu en anvisning för hur det ska gå till.

2012-09-08 Måttenheter
Det tekniska utskottet har färdigställt en rekommendation över måttenheter för användning i BEAst meddelanden.

2012-09-06 Arbetsutskott Teknik
Se protokoll från dagens möte.

2012-09-03 Arbetsutskott e-faktura
På dagens möte var huvudpunkten att börja arbetet med att ta fram en beräkningsmall för e-faktura där både avsändare och mottagare av en e-faktura kan beräkna sin besparing. Arbetet fortsätter under hösten. Se även protokollet.

2012-08-13 SMSI Byggfaktura
Den nya versionen 1.2.3 av SMSI Byggfaktura är nu publicerad. Det är en standard som används inom alla led av byggbranschen för effektivare fakturahantering.

2012-06-08 Systemet Locus stöder SMSI
TDXlog som är Locus verksamhetssystem för åkerier stöder nu SMSI-standarden för fraktfakturor.

2012-05-31 Wurth Svenska ny medlem
Vi hälsar Wurth Svenska välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2012-05-30 Veidekke Entreprenad ny medlem
Vi hälsar Veidekke Entreprenad välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2012-05-29 BE Group Sverige ny medlem
Vi hälsar BE Group Sverige välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2012-05-28 Teknisk projektledare sökes
BEAst nuvarande teknikansvarige går i pension och vi söker dig som vill vara med och utveckla branschens eAffärer. Läs mer.

2012-05-24 Lindab ny medlem
Vi hälsar Lindab välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2012-05-22 Valideringsportalen
Tester kan ske av order- och fakturafiler i BEAst valideringsportal. Det är ett sätt att avsevärt förenkla och förkorta processen för att ansluta nya parter.

2012-04-27 Ramirent till eBuild
Maskinuthyrningsföretaget Ramirent ansluter sig som fakturamottagare i eBuild, byggbranschens gemensamma fakturaportal.

2012-04-19 Årets innovation 2011
BEAst har mycket gläjande blivit en av tre nominerade till utmärkelsen Årets Innovation 2011. Det är SBUF som varje år delar ut priset, i år den 24 april.

2012-04-16 Katalogmeddelandet publicerat
Den nya versionen av meddelandet Katalog (Pricat) kan nu laddas ned. Meddelandet används för att förmedla artikel- och prisinformation på ett standardiserat sätt.

2012-03-29 Ny styrelse
På årsstämman valdes en ny styrelse med Jan Svedman från Peab som ordförande.

2012-03-29 Många deltagare på BEAst årliga dag för e-affärer
Nära 60 deltagare lyssnade på nyheter och praktikfall, dokumentationen finns att se på BEAsts webb.

2012-03-22 Mer än 4.000 fakturautställare i eBuild
Antalet företag som fakturerar i eBuild ökar stadigt, nu över 4.000 totalt.

2012-03-08 Bygg- & Järnhandlarna nya medlemmar
Vi hälsar Sveriges Bygg- & Järnhandlarförbund välkomna som nya medlemmar i BEAst

2012-03-07 Nya rekommendationer
Idag har det publicerats två nya rekommendationer, en om fakturor utan rader och en om nya koder i standarden Nordic eBuilding

2012-02-27 Svensk Bygglogistik ny medlem
Vi hälsar Svensk Bygglogistik välkomna som nya medlemmar i BEAst

2012-02-20 Periodisk faktura på remiss
Det finns nu ett förslag till en standard för periodisk fakturering. Den är lik SMSI Bygg men inkluderar också uppgifter för periodisk fakturering. Förslaget är utskickat till arbetsutskottet för e-faktura, övriga intressenter ombeds kontakta BEAst för att få förslaget

2012-02-16 Nya fakturamottagare i eBuild
Tuve Bygg och Akelius Fastigheter är driftsatta som fakturamottagare i eBuild.

2012-02-15 Sveriges Elgrossister nya medlemmar
Vi hälsar Sveriges Elgrossister, SEG, välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2012-02-02 Nytt projekt startas för anläggningstransporter
Projektet ska sätta en standard för informationsflödet mellan byggföretag, åkeri och fordon med syfte att förenkla processen för alla inblandade. Ledande byggföretag och åkerier medverkar och SBUF finansierar.

2012-01-18 Start för logistikutskott
BEAst Arbetsutskott Logistik som är ett intressenätverk för logistikfrågor inom byggbranschen höll sitt första möte. Till ordförande valdes Lars Gutwasser från Peab. På utskottets sida finns arbetsbeskrivning och protokoll att ladda ned.

2012-01-18 Logistikprojekt avslutat
Projektet Effektiva Integrerade Transporter har avslutats med fleras resultat som kommer att innebära bättre underlag för effektivare bygglogistik

2012-01-11 Nya rekord för eBuild
BEAst fakturaportal eBuild har slagit nya rekord i antalet användare och antalet fakturor varje månad under hösten.

2012-01-04 Fakturarekommendation
De två arbetsutskotten för e-faktura och teknik har tagit fram en rekommendation för tillämpning av skattekategorier i fakturameddelandet.

2011-12-15 Gemensam leveransavisering
Som en del av EIT-projektet har det tagits fram en tillämpningsanvisning för meddelandet Leveransavisering.

2011-11-14 Nya fakturamottagare i eBuild
Akelius Fastigheter och Tuve Bygg har bestämt sig för att gå in i eBuild som fakturamottagare.

2011-11-11 Stark ökning i eBuild
Fakturaportalen eBuild fick i oktober drygt 200 nya företag som använder tjänsten för att skicka fakturor. Totalt är det nu ca 3 500 företag som fakturerar den vägen.

2011-11-11 Leveransavisering på remiss
I EIT-projektet har det tagit fram en förenklad och samordnad version av meddelandet som nu är på remiss hos medlemmarna.

2011-11-03 Ny medlem
Tradehawk går in som ny medlem i BEAst. Välkomna!

2011-10-31 Periodisk faktura
Fakturautskottets undergrupp för periodiska fakturor har tagit fram ett diskussionsunderlag för samordning av standardmeddelandet.

2011-10-28 Workshop om transporter
Inom projektet EIT hölls en workshop med deltagare från de större företagen inom entreprenader och anläggningstransporter. Resultatet blev att man enades om ett initiativ för att skapa en gemensam standard.

2011-10-24 Märkning av leveranser
BEAst och våra nordiska samarbetspartners har hållit ett första möte om märkning av byggprodukter och gods. Syftet är att uppnå en nordisk standard.

2011-09-22 Samordning av den periodiska fakturan
Fakturautskottet har startat ett arbete för att samordna hur standarden för den periodiska fakturan tillämpas för att förenkla implementeringen.

2011-09-20 Kollietiett Bygg
Arbetsgruppen i EIT har startat arbetet med att ta fram en ny version av kollietikett Bygg. Intresserade anmäler sig till BEAst.

2011-09-19 Små ändringar i fakturaregler
På ett seminarium som NEA anordnade framkom att de lagändringar som blir följden av det senaste EU-direktivet kommer att leda till vissa förenklingar för gränsöverskridande fakturering, även om skillnader kommer att kvarstå. För föakturering inom Sverige blir skillnaderna små.

2011-09-13 Teknisk rekommendation
Den nya versionen av Incoterms har lett till en teknisk rekommendation för att komplettera BEAst meddelanden där Incoterms berörs

2011-08-29 Standardavisering
Arbetsgruppen i EIT har börjat samordna meddelandet Leveransavisering för att komma fram till en så enkel och samordnad tillämpning som möjligt. Intresserade som vill delta i arbetet kan kontakta BEAst.

2011-07-01 Nytt medlemsföretag
Vi hälsar Ramirent AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2011-06-30 Produktklassificering
SFTI har publicerat en rapport om produktklassificering som tar upp såväl användning som standarder. Finns att ladda ned här.

2011-06-22 Teknisk rekommendation
Tekniska utskottet i BEAst har givit ut två tekniska rekommendationer, en om Incoterms och en om hur bilagor till e-fakturor ska hanteras. Läs mer.

2011-06-11 ökning i eBuild
Volymen fakturor i eBuild ökade 28% i maj.

2011-05-25 Svevia går in i eBuild
Svevia går från idag in som fakturamottagare i eBuild.

2011-05-25 Utökning av eBuild
Skanska i Norge samt NCC i Danmark går in som fakturamottagare i eBuild. Alla tre går in med samtliga koncernbolag.

2011-05-13 Nytt medlemsföretag
Vi hälsar Cramo Sverige AB välkomna som nya medlemmar i BEAst.

2011-05-03 Nytt medlemsföretag
Vi hälsar Vedum Kök och Bad AB välkomna som medlemmar i BEAst.

2011-04-20 FINFO stöder NeB
Byggvarudatabasen FINFO har infört stöd för BEAst standard Nordic eBuilding. Det innebär att leverantörer kan använda samma standard mot flera databaser och därmed en enklare hantering.

2011-04-19 FINFO AB byter namn
Företaget bakom databasen FINFO byter namn till Logiq Sweden AB

2011-03-25 Låg IT-satsning inom bygg och fastighet
Enligt analysföretaget Radar Group är bygg och fastighet den bransch som satsar näst minst på IT. Andelen är 1,4% av omsättningen att jämföra med genomsnittet på 3,1%. Läs mer om rapporten.

2011-03-24 Miljöpåverkan av e-fakturor
NEA har tagit fram en beräkningsmodell som visar miljöeffekterna av e-faktura. På länken går det att lägga in sina egna värden för att få en individuell beräkning.

2011-03-18 SBUF stöttar EIT-projektet
SBUF har beviljat finansiering till BEAst för att driva EIT-projektet (Effektiva Integrerade Transporter)

2011-03-11 Teknisk rekommendation
Det har gjorts ett förtydligande av Meddelandet Ordersvar i Nordic eBuilding som kan laddas ned här.

2011-02-28 Valideringsportal öppnad
På BEAst Valideringsportal kan order- och fakturafiler testas maskinellt att de följer standarden. Det kan spara avsevärt med både arbets- och ledtid vid testning.

2011-02-21 Fakturadirektiv
NEA har tagit fram en rapport om konsekvenser av EU:s nya direktiv om e-fakturering, se rapport.

2011-01-26 Transportprojekt startar
Effektiva Integrerade Transporter (EIT) är namnet på ett projekt som fordonsindustrin och transportbranschen startat och som  nu även BEAst engagerar sig i. Se mer under projekt

2011-01-24 Olivetree ny medlem
Olivetree är ett företag som tillhandahåller integrations- och logistiktjänster och är ny medlem i BEAst.

2010-12-15 Rekommendation för fakturabilagor
På det första mötet i Tekniska arbetsutskottet bestämdes att den första aktiviteten ska vara att ta fram en gemensam rekommendation för bilagor till e-fakturor.

2010-12-15 Arbetsutskott för teknik startat
Ett 10-tal företag har anmält sig att medverka i BEAst nya Tekniska Arbetsutskott. På det första mötet valdes Lasse Heikura till ordförande för att tillsammans med BEAst tekniskt ansvarige Per-Lennart Persson leda arbetet.

2010-12-05 99,99% i eBuild
För november nådde tillängligheten i eBuild hela 99,99%. Antalet fakturautställare var 2 650.

2010-12-15 Arbetsutskott för e-fakturering
Den tidigare styrgruppen för eBuild övergår till att bli ett Arbetsutskott för frågor runt e-fakturering i branschen. Ulla Strandberg från Peab valdes till gruppens ordförande. Gruppen är öppen för alla medlemsföretag.

2010-12-08 Elektronisk upphandling
Styrelsen i BEAst beslutade att ta fram en gemensam processbeskrivning och navigationsstruktur för eUpphandling. Syftet är att förenkla för anbudstagare som arbetar i olika kunders portaler. Fortsättningen kräver att finansiering säkras innan arbetet kan starta.

2010-12-08 Gemensamt leverantörsregister
Styrelsen i BEAst ställer sig positiv till att ett gemensamt leverantörsregister tas fram för branschen. Det är dock ett stort steg och måste förankras under våren, både internt och externt, innan ett slutgiltigt beslut tas.

2010-11-25 BEAst e-fakturadag
Ett 50-tal personer deltog i BEAst seminarium om e-fakturering. Inte minst förmedlades erfarenhet av Beijer, NCC, Peab och Skanska. Längst har Skanska kommit med hela 70% av fakturorna som fås digitalt. Bara från eBuild får Skanska 250 fakturor varje dag.

2010-11-08 Workshop om eUpphandling
Ett 20-tal personer medverkade i en workshop för att diskutera resultatet av den förstudie som BEAst tagit fram under året om och i så fall hur branschen ska samarbeta om ett gemensamt leverantörsregister och frågor runt eUpphandling. Beslut kommer att tas av BEAst styrelse. Läs mer om projektet.

2010-10-20 eBuild översatt
Fakturaportalen eBuild finns nu i nya språkversioner. Förutom svenska finns portalen även i dansk, norsk, finsk och engelsk version.

2010-10-15 SMSI Byggfaktura i ny version
Den nya versionen av SMSI Byggfaktura inkluderar även stöd för att skicka fraktfakturor. Standarden kan laddas ned från BEAst webbplats.

2010-09-14 Högtrafik från början i eBuild
De första tio dagarnas drift för fakturaportalen eBuild resulterade i ca 2 100 fakturor. Med en besparing om 100 kr per faktura ger det en besparing på drygt 200 000 kr. Med tanke på att portalen är helt nyöppnad och de flesta inte kommit igång med att använda den så är det ett mycket bra resultat.

2010-09-13 Samordning om Projektmeddelandet
För ett halvår sedan tog BEAst fram en standard för projektmeddelandet. Nu sker ett arbete för att samordna innehållet till en gemensam tillämpning. NCC, Peab, Skanska samt några hyresföretag deltar i arbetet som förväntas avslutas under hösten.

2010-09-10 Piloter för Nordic eBuilding
NCC, Peab och Skanska har kommit överens med Cramo om ett gemensamt pilotprojekt för att driftsätta SMSI-fakturan för hyresfakturering.

2010-09-01 eBuild driftsatt
Idag klockan 10.00 driftsattes fakturaportalen eBuild efter tre månaders pilottester med goda resultat. Portalen är nu öppen för alla i branschen, se www.ebuild.se.

2010-08-18 Infobric ny medlem
Infobric som har lösningar runt ID06 har gått med som medlem i BEAst

2010-06-01 Fakturaportalen eBuild lanseras
eBuild är byggbranschens gemensamma fakturaportal. Den lanseras idag inför ett drygt 50-tal deltagare i och med att Beijer Byggmaterial, NCC, Peab och Skanska börjar ta emot e-fakturor via portalen.

2010-05-21 Byggbasen blir medlem
Byggbasen Sverige har idag blivit ny medlem i BEAst. Byggbasen är en portal för inköpare i branschen med en rad olika tjänster. Vi hälsar Byggbasen välkomna till BEAst.

2010-05-04 Periodisk fakturering
Standardmeddelandet för att skicka periodiska fakturor är klart i en betaversion och ska börja testas i pilotprojekt. Det kan laddas ned från denna webbplats

2010-04-27 Valideringsportalen uppdaterad
Det finns nu stöd för SMSI-fakturan, både Edifact och XML, samt ordermeddelandet i valideringsportalen.

2010-04-26 SMSI uppdateras
SMSI-fakturan får ett mindre tillägg efter erfarenhet från pilotföretagen i eBuild. Ladda ned den nya versionen.

2010-02-15 Stark ökning e-faktura privat
Under 2009 rapporterar Svenska Bankföreningen att antalet fakturor som skickas till privatkundernas internetbank ökade med 34% och uppgår till 34 miljoner fakturor.

2010-02-12 B2B-handeln ökar
NEA redovisar i sitt ”Index e-handel B2B” att e-handeln ökade 22% under 2009.

2010-02-11 Beslut om förstudie eUpphandling
På en workshop diskuterade ledande branschföreträdare möjligheterna med en samordning inom elektronisk upphandling. Beslutet blev att starta en förstudie om hur branschen skulle kunna samarbeta om gemensamma funktioner som leverantörsportal och upphandlingsportal

2010-02-11 Byggfaktura klar
SMSI Förenklad Byggfaktura är klar liksom den gemensamma tillämpningsanvisningen från NCC, Peab och Skanska. En och samma standardfaktura för hela branschen och finns att laddas ned.

2010-01-29 Avtal om fakturaportal
BEAst har skrivit avtal med Husera TSP som innebär att Husera ska leverera fakturaportalen eBuild till byggbranschens företag.

2010-01-28 Nordic eBuilding uppdaterat
En mindre uppdatering har gjorts av Nordic eBuilding som nu finns att ladda ned enligt version 1.2

2009-12-16 Periodisk fakturering
Remisstiden är slut för den nya standarden SMSI Periodisk faktura. Standarden beräknas bli klar i början av 2010

2009-12-10 Finfo blir norskt
BEAst-medlemmen Finfo som tillhandahåller en databas för artikelinformation har förvärvats av norska Logiq.

2009-11-13 Nordic eRental klar
Standarden för informationsöverföring vid maskinhyra är klar. Den består av tio meddelanden som täcker hela flödet från planering, katalog, order, leverans och faktura. Läs mer under Standarder och Projekt.

2009-11-11 NEA Index för B2B ökar
NEA:s e-handelsindex visar på en ökning om 5% för kvartal 3, totalt 12% för de tre första kvartalen.

2009-11-11 Freesourcing blir Symbrio
BEAst-medlem byter namn.

2009-10-26 Nya NeB-versioner
Meddelandena i Nordic e-Building finns nu i version 1.2 och kan laddas ned från medlemswebben. Skillnaderna från den tidigare versionen är mycket små.

2009-10-26 Open BIM-seminarium
BEAst och flera andra organisationer deltar i seminatium om informationssamverkan.

2009-10-13 Ny medlem i BEAst
Open TX har idag gått med som medlem i BEAst. Affärsidén bakom Open TX är att ge småföretag möjligheten att nyttja hela potentialen och kraften i automatisk affärskorrepondens och det till en mycket låg kostnad. Se mer på www.opentx.com.

2009-09-28 Standardiseringsmöte
Ett av årets två stora samordningsmöten inom UN/CEFACT, organisationen som standardiserar e-affärer B2B internationellt, pågår under veckan i Sapporo, Japan.

2009-09-25 BEAst bjuder in till webbkurs
Den 14/10 bjuder BEAst in till en webbkurs om standardisering av e-affärer. Se inbjudan.

2009-09-23 NCC-portal nominerad till pris
NCC:s leverantörsportal, en del av företagets inköpsportal, har blivit nominerad till CIO Awards 2009 som finalist till utmärkelsen ”Årets IT-projekt”

2009-09-04 Upphandling av fakturaportal
Styrelsen i BEAst har beslutat att göra en upphandling av en portal för att skapa och distribuera e-fakturor till mottagare i byggbranschen. Syftet är att underlätta för leverantörer att från ett och samma ställe kunna nå stora delar av byggbranschen

2009-09-03 BEAst adresserar operatörer
På ett informationsmöte med banker, VANs, systemleverantörer och andra operatörer berättade BEAst om den gemensamma tillämpningen av SMSI Förenklad Byggfaktura. Ambitionen är att få dessa IT-leverantörer att stödja standarden i sina system och tjänster.

2009-09-02 Samordning runt fakturastandard
NCC, Peab och Skanska har kommit överens om en gemensam tillämpning av standarden SMSI Förenklad Byggfaktura. Detta kommer att göra det avsevärt enklare för leverantörer att ansluta sig. När det är gjort mot en, är det likadant mot de övriga.

2009-09-01 Avtalsfaktura försenad
Projektet för att ta fram en fakturastandard för periodisk fakturering är försenat. BEAst driver det vidare tillsammans med fordonsindustrin, Odette, med en lång rad företag och organisationer i en referensgrupp.
2009-08-25 E-handel B2B ökade 5%
Det svenska nätverket för e-affärer, NEA, mäter löpande utvecklingen av e-affärer mellan företag. Den senaste mätningen för kvartal 2 visade på en ökning av 5%. För första halvåret är ökningen 7%.

2009-08-25 Ny version av UN/SPSC
Den nya versionen av UN/SPSC, standarden för att klassificera varor och tjänster, har släppts och omfattar nu ca 40 000 koder. Bland annat har en utökning skett av koder inom bygg och VVS, inte minst med bidrag från BEAst:s arbetsgrupp. Standarden kan laddas ned på www.unspsc.org och den svenska översättningen på www.gs1.se.

2009-06-25 Informationsträff för banker och operatörer
BEAst bjuder in operatörer av fakturaväxlar, både banker och andra operatörer, för att informera om byggbranschens samordning. Syftet är att fler operatörer ska stödja byggbranschens standard.

2009-06-22 XML-meddelanden klara
BEAst har nu klart med XML-versioner för alla standardiserade meddelanden i varuförsörjningsprocessen, dvs artikel- och prislista, order, ordersvar, leveransavisering och faktura.

2009-05-22 Ökning för e-handel inom byggsektorn
BEAst har genomfört en enkät bland medlemmarna som visar på att den årliga ökningstakten är ca 10%. Medlemmarna har i genomsnitt ca 20 av sina order elektroniska, medan andelen e-fakturor (ej scanning) är något högre.

2009-04-20 Riksbyggare samverkar runt e-faktura
NCC, Peab och Skanska har beskutat att samordna sin tillämpning av e-faktura. Man kommer att ta fram en gemensam tillämpningsanvisning baserad på SMSI Förenklad Byggfaktura från BEAst. Alla i branschen kommer att vinna på samordningen, leverantörerna som kan återanvända sin IT-investering och riksbyggarna som kan öka andelen e-fakturering.

2009-04-02 Fullsatt seminarium på stämma
Det årliga seminariet i samband med BEAst årsstämma lockade drygt 50 deltagare. De fick höra på praktikfall från Interpares och Skanska samt uppdatering om BEAst standarder och projekt.

2009-04-02 Ny styrelse
BEAst årsstämma valde en ny styrelse för 2009, se här för mer information.

2009-03-10 Hyresprojekt startat
Informationsöverföringen i samband med hyra av maskiner till byggarbetsplatser är intensiv, ändå sker det mesta manuellt. Med en standard för informationsöverföring räknar vi med att avsevärt kunna öka effektiviteten och förbättra uppföljningen.

2009-01-12 Nytt projekt – Avtalsfakturor
Nytt projekt startat om avtalsfakturor. Tillsammans med flera andra branscher som fordonsindustri, offentlig sektor, transport och handel kommer BEAst att ta fram en standard för s.k. avtalsfakturor. Det är ett komplement till vår tidigare fakturastandard då avtalsfakturan ska täcka leveranser av t.ex. el, tele, vatten och tjänster som faktureras periodiskt.

2008-12-22 Ordersvar i Valideringsportal
Valideringsportalen är nu uppdaterad med meddelandet ordersvar. Inloggning till valideringsportalen sker via medlemssidorna.

2008-11-20 – e-fakturaprojektet avslutat
Projektet för att ta samordna e-fakturering i branschen är avslutat. Resultatet från projektet är:

– En enklare fakturaspecifikation, kallad ”SMSI Bygg – förenklad profil” som beskriver innehåll och format

– En Rekommendation för e-fakturahantering som innehåller 27 rekommendationer inom områden som kommunikation, säkerhet, redovisning, arkivering m.m. med syfte att samordna hanteringen av elektroniska fakturor i branschen.

2008-11-18 – Ny medlem – FI2
Vi hälsar Föreningen för Förvaltningsinformation (FI2) välkomna som nya medlemmar. FI2 arbetar med informationsstandarder inom fastighetssektorn. Deras standarder kompletterar i de standarder som finns inom BEAst och när vi nu mer formellt inleder samarbete och samordning så kommer det att vara till nytta för alla i bygg- och fastighetssektorn.

2008-10-20 – SMSI Fraktfaktura klar
SMSI som är en standard från BEAst, Odette och Transportindustriförbundet för e-fakturor har släppt en ny version av SMSI Fraktfaktura.

2008-09-16 – Ny medlem – IBX
BEAst hälsar IBX välkomna som nya medlemmar. IBX är ett välkänt inköpssystem med kunder inom byggbranschen och det är därför positivt att få IBX med i BEAst.

2008-06-23 – Processtandarden publicerad
Version 1.0 av BEAst standardiserade process vid e-handel för byggsektorn är en beskrivning av det verksamhetsmässiga gränssnittet mellan två parter och kompletterar meddelandestandarderna med deras tekniska gränssnitt. Med detta som praxis är vi övertygade om att tiden för att ansluta en ny part kan minskas avsevärt liksom att den löpande verksamheten flyter smidigare när det finns en samordning i processfrågor.

2008-05-26 – Ny medlem – Visma SPCS
BEAst hälsar Visma SPCS välkomna som nya medlemmar. Det är positivt med en nära relation till leverantörer av affärssystem som kanske är vår effektivaste väg ut med våra standarder.

2008-05-21 – Nytt projekt på gång
BEAst har startat ett nytt projekt för att samordna och utveckla e-fakturering. Syftet är att förenkla det redan befintliga meddelandet för e-faktura samt att samordna formerna för hur e-fakturor överförs, säkras, arkiveras och hanteras. Projektet förväntas vara klart i oktober.

2008-05-05 – Rapport om RFID
Odette som är fordonsindustrins motsvarighet till BEAst har tagit fram en rapport om RFID där man analyserat potentialen. Rapporten som kan laddas ned från www.odette.seger en bra genomgång av status för RFID även för folk utanför fordonsindustrin.

2007-04-17 – Dokumentation från BEAst årliga stämma
Här kan du ladda ned presentationerna från seminariet vid BEAst årsstämma

– BEAst verksamhet 2007/2008 och projekt för 2008

– Standardprocess för e-handel

– Rapport från UNSPSC-projektet

Peter Fredholm, BEAst

Nordic e-Building och Vertyg för implementeringsstöd

Per-Lennart Persson, BEAst

Praktikfall: Marbodal

Per Lindblad, Marbodal

Praktikfall: Ahlsell – NCC Construction Sverige

Jan-Åke Dahlin, Ahlsell och Lennart Skog, NCC

Praktikfall: Peab Sverige, Nordströmgruppen och Systeam Retail

Micael Palmqvist, Peab, Andreas Nordström, Nordströmgruppen och Nils-Arne Pedersen, Systeam

2008-04-17 – Ny styrelse
På årsstämman valdes Hans Kokk från Interpares och Jan-Åke Dahlin från Ahlsell till nya styrelseledamöter i BEAst. De avgående ledamöterna Per Lindblad från Marbodal och Mikael Sjölund från Skanska avtackades för sina insatser.

2008-04-17 – BEAst årsstämma
Seminariet i samband med BEAst årsstämma besöktes av 55 deltagare vilket i sig är ett tecken på det stora intresset för e-affärer och BEAst standarder. Deltagarna fick bl.a. höra flera praktikfall som visade på den tydliga nyttan med e-handel.

2008-03-18 – Upphandlings- och projektstandard klar
Igår fattade UN/CEFACT äntligen beslut, starkt försenat, om att godkänna den nya katalogen D.07A. I den ingår en lång rad XML-meddelanden för e-Tendering som täcker hela upphandlingsprocessen. En annan nyhet är en grupp XML-meddelanden som täcker processen projekthantering (PSCPM).

2008-03-06 – Elektronisk faktura blir det normala
Andelen elektronisk fakturering blir allt större i byggbranschen och får snart anses vara det som är det vanligast förekommande. Beijer Byggmaterial är i vissa relationer uppe i mer eller mindre 100%.

2008-03-05 – Marbodal först att bli certifierade av Vilma
Marbodal blev först med att uppfylla alla krav i Vilma och därmed bli certifierade. Vilma är ett regelverk för artikelinformation som skickas till bygghandeln från deras leverantörer via databasen Finfo. Efter Marbodal har ytterligare leverantörer uppfyllt kraven.

2008-03-03 – NCC och Peab väljer standardavtal
Både Peab och NCC har valt att använda det ”Standardavtal om e-kommunikation” som NEA gav ut hösten 2007. BEAst har varit med om att utveckla innehållet och rekommenderar starkt sina medlemmar att använda det.

2008-02-20 – Förslag till UNSPSC-standard klart
Den arbetsgrupp som tagit fram en förslag till nya klassificeringar i den internationella UNSPSC-standarden är klara med sitt arbete och har skickat in förslaget till ny standard till GS1 USA som på uppdrag av FN förvaltar standarden. Förslagen omfattar nya klassificeringar inom byggmaterial, uthyrning, underentreprenader och VVS-material.

2008-02-15 – BEAst processprojekt på remiss
Arbetsgruppen för BEAst processprojekt har tagit fram ett första utkast till en standardiserad affärsprocess för e-handel inom byggsektorn. Förslaget har skickats till alla medlemmar på remiss inför nästa möte som sker den 4 mars.

2008-12-15 – Guide till e-handelsjuridik
Inom NEA har en grupp jurister tagit fram en guide till e-handelsjuridik. Den kan beställas för ett mindre belopp från .

2007-11-20 – Avtalsmall vid e-handel
Det standardavtal för e-kommunikation som NEA tagit fram inkluderar en teknisk bilaga där parterna ska fylla i en rad uppgifter om standarder, kommunikation och mycket annat. BEAst har tagit fram en mall för sina medlemmar som är ifylld redan från början med de uppgifter som är vanliga i byggbranschen. Dokumentet kan fås från BEAst kansli.

2007-10-22 – BEAst erfarenhetsseminarium
Cirka 40 personer medverkade i BEAst erfarenhetsseminarium hos Tyréns i Stockholm. Man fick under en dag höra en rad praktikfall från både byggsektorn och andra områden, samt en uppdatering av de olika projekt som pågår. Nästa större seminarium som BEAst arrangerar blir i samband med stämman i april 2008.

2007-10 – Nytt standardavtal om e-kommunikation
NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, har tagit fram ett standardavtal för företag som har e-handel med varandra. Namnet är ”NEA:s Avtal om e-kommunikation 2007” och det består egentligen av tre delar; Ett formulär för parternas underskrifter, Avtalets Allmänna Bestämmelser samt en Teknisk bilaga. Rekommendationen är att använda avtalet som en bilaga till det kommersiella avtalet mellan parterna. I det fallet blir inte formuläret för underskrift nödvändigt. De Allmänna bestämmelserna är den juridiska texten som reglerar ansvarsförhållanden och skyldigheter i samband med elektronisk kommunikation. Det innehåller också paragrafer om t.ex. säkerhet, kvittenser och loggar. Avtalet blir komplett genom att de val som finns i Allmänna bestämmelserna specificeras närmare i den Tekniska bilagan.

BEAst, som varit aktiva i arbetet med att ta fram avtalet, kommer för att förenkla för branschen att publicera en Teknisk bilaga som passar för bygg- och fastighetssektorns behov.

2007-09-28 – Nya internationella standarder på gång
Den 24-28/9 hölls ett av årets två UN/CEFACT Forum i Stockholm, vilket var det ena av årets två stora standardiseringsmöten inom området e-business. BEAst medverkade med två personer och totalt var det drygt 250 medverkande från 35 länder. Det viktigaste resultatet var att arbetet med två viktiga standarder för byggsektorn blev klara. Det ena är standarden för e-Tendering som stöder hela upphandlingsprocessen. Den andra standarden heter Project Schedule and Cost Performance Management (PSCPM), med syfte att underlätta en effektiv uppföljning av projekt, både av kostnader och tider.

2007-08 – Utbildningssamarbete
BEAst och BFAB har kommit överens om att samarbeta om kursverksamhet. I ett första steg kommer BEAst att medverka i BFAB:s inköpskurser med ett kursmoment om e-handel inom bygg- och fastighetssektorn.

2007-08 – Start av UNSPSC-projekt
BEAst har startat en ny projektetapp om UNSPSC, en beteckning som står för United Nations Standard Product and Services Codes. Det är en internationell och branschövergripande standard för klassificeringar av produkter och tjänster. Syftet med projektet är att få fram en mer heltäckande klassificeringsstandard, så att företagen i byggsektorn därmed bättre kan utnyttja UNSPSC-standardens möjligheter att förbättra sökning, inköp, kontering och statistik. Projektet har delats in i två etapper, bygg- och VVS-produkter. Projektet kommer att löpa mellan oktober 2007 och februari 2008. Medverkande i arbetsgruppen är Ahlsell, Dahls, NCC, Onninen, Peab, Skanska och VVS-Info.

2007-05-23 – Processkartläggning
På en workshop startades arbetet med att komplettera den tekniskt orienterade MAM-standarden med ett verksamhetsmässigt gränssnitt. Målet är att ena branscher om former för e-handel så att alla jobbar utifrån en gemensam övergripande processdefinition. Vi tror att det kan leda till avsevärt enklare implementering med kortare ledtider, samt mindre störningar i verksamheten.

2007-04-20 – Snabb ökning av e-handel i byggsektorn
En enkätstudie bland BEAst medlemmar visar att andelen e-handel i branschen är cirka 20% med en årlig ökningstakt som också är ca 20%. Läs mer i rapporten.

2007-04-19 – BEAst årliga stämma
Inför drygt 40 personer hölls BEAsts årliga stämma med tillhörande seminarium på Norra Latin i Stockholm. Seminariet var en kombination av rapportering från BEAst projekt och praktikfall.

BEAst verksamhet 2007 och projekt för 2007

Peter Fredholm, BEAst

Nordisk standard för e-handel, MAM ver. 8

Per-Lennart Persson, BEAst

SMSI-fakturan

Per-Lennart Persson, BEAst

Status e-affärer i byggsektorn 2006

Peter Fredholm, BEAst

Bygg- och fastighetssektorns IT-barometer

Olle Samuelsson, Tyréns och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Praktikfall – Pergo Europe

Per-Lennart Persson, Pergo och BEAst

Praktikfall NCC – Beijer Byggmaterial

Ulf Larsson NCC och Bo Eskilsson Beijer

Praktikfall PEAB

Daniel Crona, PEAB

Erfarenhet från implementering – PRI Handel

Bo Månsson, PRI Handel

 

2007-04-19 – Nya styrelseledamöter
Vid stämman valdes Peo Forsberg från Interpares, Lena Lundgren från Electrolux Hemprodukter och Olle Samuelsson från Tyréns till nya ledamöter i styrelsen.

 

2007-04-12 – Nya namn på standarder
Efter att EAN bytt namn till GS1 byter nu också deras standarder namn. De mest aktuella ändringarna är att EAN artikelnummer fortsättningsvis kallas GTIN, Global Trade Item Number. Det betyder att EAN-13 byter namn till GTIN-13. EAN lokaliseringskoder byter namn till GLN, Global Location Number, och bland streckkoderna byter EAN 128 namn till GS1-128. Flera av dessa används inom BEAst standarder, t.ex. nummerserier för artiklar och kollin i meddelanden och streckkoder på Kollietikett Bygg.

 

2007-03-23 – ESAP 55 fasas ut
BEAst styrelse har tagit beslut om att ESAP 55 inte längre ska stödjas och att dokumentationen inte ska publiceras. ESAP 55 togs fram under 2005 i ett samarbete mellan BEAst och GS1 Sweden, dåvarande EAN Sverige. Det består av ett scenario med tillhörande meddelanden för utväxling mellan en återförsäljarkedja och deras leverantörer. Behovet av denna tillämpning försvinner när ver. 8 av MAM blir färdig. GS1 har dessutom satsat på sitt s.k. grossistflöde som kallas ESAP 20 och som innehåller samma typ av meddelanden. För att undvika missförstånd och svårigheter vid implementering finns en samordning mellan MAM ver 8 och ESAP 20, t.ex. vad gäller innehåll och val av kodvärden. Sammantaget gör detta att behovet av ESAP 55 försvinner, speciellt som den användning som finns helt fokuserats på MAM-meddelandena.

 

2007-03-21 – SMSI-fakturan i drift
I slutet av 2006 var SMSI-fakturan färdig och idag, några månader senare, är den i användning på flera håll. Inom byggsektorn har NCC valt att tillämpa SMSI där man i ett pilotprojekt använder den för fraktfakturor från Schenker. Ändå längre komna är man inom fordonssektorn där Volvo redan tar emot SMSI-fakturor från drygt ett 60-tal leverantörer.

 

2007-03-19 – BEAst går med i EDIBUILD Europe
På sitt senaste möte tog styrelsen i BEAst ett beslut om att gå med i EDIBUILD Europe, den organisation som håller på att bildas för att utveckla, samordna och marknadsföra byggsektorns standarder inom ramarna för e-business. Det var ett naturligt steg att ta då branschen blir allt mer internationell med ett ökat behov av samordning av standarder som en naturlig konsekvens.

 

2007-02-28 – UNSPSC-koder klara
Det är nu klart att de förslag som en arbetsgrupp inom BEAst lämnat till UNSPSC, den internationella standarden för varuklasser, är godkända. De flesta av BEAst:s ca 200 förslag godkändes och är nu en del av segment 30, dvs den del av systemet som definierar produkter inom byggsektorn.

 

2007-02-26 – Internationellt standardiseringsmöte i Stockholm
Den 24-28 september håller UN/CEFACT ett av sina två årliga Forum i Stockholm. Dessa möten är en samling för alla som arbetar med standardisering inom området e-affärer. Det är CEFACT som tagit fram Edifact-standarden och som nu även standardiserar inom ramarna för XML. En av arbetsgrupperna, TBG17, arbetar med meddelanden för bygg- och fastighetssektorn.

2007-02-20 – Ny medlem i BEAst
Byggherreforum har gått med som medlem i BEAst och antalet medlemmar är därmed uppe i 35.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst