BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

4 december: Introduktionskurs BEAst Effektivare granskning 2.0
SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar i samverkan med BEAst en 1 timmes webbsänd introduktionskurs.
Mer information och länk till Webbsändningen finns här.

27 november: Introduktionskurs BEAst Effektivare granskning 2.0
SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar i samverkan med BEAst en 1 timmes webbsänd introduktionskurs.
Mer information och länk till Webbsändningen finns här.

23 oktober: Introduktionskurs BEAst Effektivare granskning 2.0
SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar i samverkan med BEAst en 1 timmes webbsänd introduktionskurs.
Mer information och länk till Webbsändningen finns här.

9 januari: Möte i BEAst Logistikutskott
Nästa möte i Logistikutskottet för beslut om den kommande versionen av BEAst Supply Material.

14 januari: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

27 januari: BEAst Hyresutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Rental.

3 februari: BEAst Anläggningsutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Rental.

13 februari: BEAst Bygghandlingar
Möte i utskottet för bygghandlingar i samband med infomöte om nya SIS bygghandlingar.

17 mars: BEAst Fakturautskott
Nästa möte i arbetsutskottet.

25 mars: BEAst Tekniska utskott
Nästa möte i arbetsutskottet.

24 april: Årsstämma
Årsstämma för BEAst.

20 april: BEAst Fakturautskott
Nästa möte i arbetsutskottet.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst