BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

 

17 september: BEAst Hyresutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Rental.

20 september: Arbetsutskott Bygghandlingar
Nästa möte i arbetsutskottet för bygghandlingar och standarderna i BEAst Document.

24 september: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

25 september: Att mäta digital mognad i byggbranschen
Workshop hos Brains & Bricks i Linköping. Program och anmälan finns här.

26 september: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

10 oktober: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

29 oktober: Spridningsprojektet – Installationsfokus
Uppföljningsmöte om BEAst Supply Material inom installation.

7 november: Möte i BEAst Fakturautskott
Nästa möte i arbetsutskottet.

13 november: Frukostseminarium
Arrangemang tillsammans med BIM Alliance i Stockholm. Program inom kort.

19 november: Tekniska utskottet
Möte i BEAst Tekniska utskott.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst