BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

11 november: Arbetsutskott Bygghandlingar
Nästa möte i arbetsutskottet för bygghandlingar och standarderna i BEAst Document.

19 november: Tekniska utskottet
Möte i BEAst Tekniska utskott.

19 november: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

28 november: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

12 december: Möte i Spridningsprojektet
Nästa möte i arbetsgruppen för Logistikutskottets utvecklingsprojekt.

27 januari: BEAst Hyresutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Rental.

17 mars: Möte i BEAst Fakturautskott
Nästa möte i arbetsutskottet.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst