BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

8 april: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

9 april BEAst Hyresutskott
Möte i utskottet för erfarenheter och förvaltning av standarden BEAst Supply Material.

11 april Utskott Bygghandlingar
Nästa möte i utskottet för områdena granskning, namnruta och överföring av dokument.

7 maj Årets konferens om e-affärer i byggsektorn
Varje år arrangerar BEAst en konferens där vi presenterar branschens utveckling inom digitalisering med fokus på de områden där BEAst tagit fram standarder. Praktikfall och rapporter från projekt varvas med tid för att mingla och utbyta erfarenheter. Programmet laddas ned här: Inbjudan Konferens e-affärer.

13 maj Tekniska utskottet
Möte i BEAst Tekniska utskott.

13 maj: Förvaltningsgrupp BEAst Portal
Möte om förvaltning av portalen, piloter och erfarenhetsutbyte.

14 maj: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst