Introduktionskurs BEAst Effektivare granskning 2.0
SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar i samverkan med BEAst 1 timmes webbsänd introduktionskurs: Erfarenheter och nyttor från genomförda projekt med kommuner, grunderna i hur man förbereder och visar även hur man genomför en effektiv granskning av system- och bygghandlingar i samverkan och i realtid. Visar hanteringen av gransknings-kommentarer ”live” på ritningar och handlingar. Visar vad och hur projekteringen och granskning blir enklare, ökar delaktigheten, minskade risker och mindre administration ger bättre kvalitet.

Kursen är kostnadsfri och vänder sig främst till kommunala fastighetsförvaltnings- respektive projektkontor men även andra fastighetsbolag, projektledare och deltagare som medverkar vid granskning av system- och bygghandlingar.

Även andra intresserade externa projekteringsledare, projektörer, konsulter och ombud är välkomna att fritt delta.

SKR Offentliga fastigheter: Nyhetsbrev nr 11 – 2020

Artiklar Byggindustrin: SKR samverkan BEAst och Framgångsrik digital granskning i Staffanstorp

Mer om BEAst Document finns här
Mer om BIM Alliance finns här
Mer om SBUF finns här