Avtalsguide digital följesedel

Denna avtalsguide syftar till att beskriva hur du som köpare av en entreprenad ställer krav på det digitala meddelandet BEAst NeC Orderkvitto 3.1 som ersätter en traditionell följesedel. Eller hur du som leverantör kan göra för att uppfylla dem kraven, så att ni båda kan plocka bort alla papper från processen.

Orderkvittot kan innehålla både debiteringsgrundande data och rena uppföljningsdata om transporter, maskintjänster, material och schaktmassor.

Idealt ställer köparen kraven, systemleverantören tillhandahåller verktygen och entreprenör/underleverantör rapporterar in data i en mobilapplikation som skickas direkt till köparens valda systemstöd. På så vis slipper alla parter manuella felkällor, papper och tvister.
Översikt och presentationsmaterial
Köpare

Kravguide för dig som ska upphandla en entreprenad och vill kravställa digitala följesedlar.

Läs mer
Systemleverantör

Hur du hjälper köpare och säljare att skicka och ta emot digitala följesedlar.

Läs mer
Säljare

Hur du som entreprenör, underentreprenör, leverantör eller underleverantör kan göra för att uppfylla krav på digitala följesedlar.

Läs mer

Mallar

Mall AB 04 / ABT 06
Mall ej AB 04 / ABT 06