BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Tekniskt arbetsutskott

Forum för teknikfrågor

Alla är medvetna om att tekniken för affärskommunikation ständigt utvecklas. För oss som är aktiva inom området är det en utmaning att hålla oss ajour med utvecklingen. Bland gruppens deltagare finns inte bara tekniker utan även verksamhetspersonal som vill förstå tekniken för att själv kunna ställa krav på bra lösningar.

Gruppens arbetsuppgifter kan sammanfattas med:

  • att vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte i aktuella teknikfrågor
  • att ha ett par arbetsområden med stort samordningsbehov där man utreder och tar fram någon form av rapport eller rekommendation
  • att stötta branschen och BEAst övriga arbetsutskott i teknikfrågor

För att beskriva inriktningen på Tekniska utskottet finns detta dokument: Arbetsbeskrivning_TU.

Den som är intresserade att delta kan höra av sig till BEAst för mer information och inbjudan.

Anteckningar

Här kan du ladda ned anteckningar från gruppens möten.

Mötesanteckningar TU 2020-12-10

Mötesanteckningar TU 2020-04-21

Mötesanteckningar TU 2020-03-25.

Mötesanteckningar TU 2019-08-19.

Mötesanteckningar TU 2019-05-13.

Mötesanteckningar TU 2019-02-01.

Mötesanteckningar TU 2018-11-06.

Mötesanteckningar TU 2018-06-14.

Mötesanteckningar TU 2018-03-09.

Mötesanteckningar TU 2017-02-06.

Mötesanteckningar TU 2016-11-15

Rekommendationer

På den här sidan kan du ladda ned tekniska rekommendationer som är framtagna i BEAst Teknikutskott.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst