BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Logistikutskott

Forum för effektivare processer för materialflöde

Att logistik är en viktig fråga för byggbranschen är knappast någon överdrift. Lika naturligt är det att effektiv informationsföring är en central fråga för en väl fungerande logistik. Det är därför mycket naturligt att BEAst engagerar sig i ämnet.

Med logistik i det här fallet menar vi varu- och informationsflödena mellan alla aktörer i sektorn, från tillverkare, till handelsföretag och vidare till entreprenörer, installatörer och fastighetsbolag.

Logistikutskottet ska arbeta på att skapa förutsättningar för effektivare logistik i branschen. För utskottet finns följande Arbetsbeskrivning BEAst Logistikutskott som riktlinje för gruppens arbete.

Under ett par år var utskottets verksamhet helt fokuserat på de två logistikprojekt för varuförsörjning och anläggningstransporter som utskottet initierade. När varuförsörjningsprojektet avslutades sommaren 2016 tog Logistikutskottet över för att driva resultatet vidare. Intresserade av att delta kan höra av sig till  för mer information.

Som ordförande i logistikutskottet fungerar Dag Jarlson, till vardags logistikchef på Lindab.

Detta är exempel på aktiviteter och projekt som utskottet arbetar med:

  • etablera standarden BEAst Supply Material i sektorn
  • utbyta erfarenheter mellan utskottets medlemmar
  • främja förståelsen för möjligheterna med effektiv supply chain management

Alla medlemmar i BEAst är välkomna att delta och forma agendan för denna viktiga grupp.

Anteckningar från möten

Anteckningar från utskottets senaste möten:

Mötesanteckningar AU Logistik_2020-12-08

Anteckningar_Logistikutskott_2019-03-05.

Anteckningar_Logistikutskott_2019-01-17.

Logistikutskottet_2018-09-20.

Logistikutskottet_2018-02-08.

Logistikutskottet_2017-10-26.

Logistikutskottet_2017-09-12.

Rekommendation KPI Ankomstprecision

Utskottet har tagit fram en metod för att mäta ankomstprecision. Motivet är att köpare och säljare ofta kommer fram till olika slutsatser om servicenivå. Den framtagna rekommendationen är inte bara en branschpraxis för hur mätning ska ske, den utgår från datafångst av fält i standardmeddelandena i BEAst Supply Material. Det gör att data kan fångas med automatik för att löpande mäta utfall.

Rekommendation_KPI-Ankomstprecision_ver 1.0.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst