BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresutskott

Forum för effektivare hyresprocess

Hösten 2018 publicerades standarden BEAst Supply Rental för att underlätta hanteringen i samband med hyra av utrustning till byggarbetsplatser. Som ordförande har Guillaume Caron från Cramo Group utsetts.

Syftet är att tillhandahålla en mötesplats för att diskutera erfarenheter, förvaltning och spridning av den framtagna standarden.

Utskottet har tagit fram en arbetsbeskrivning med mål och riktlinjer för sitt arbete: Arbetsbeskrivning Hyresutskott.

Se Kalendariet för nästa möte.

Intresserade av att delta kan vända sig till BEAst.

Mötesanteckningar

Anteckningar från Hyresutskottets senaste möten:

Anteckningar_Hyresutskottet_2020-09-17

Anteckningar_Hyresutskottet_2020-06-17

Anteckningar Hyresutskottet 2020-04-06

Anteckningar Hyresutskottet 2020-01-27

Anteckningar_Hyresutskottet_2019-11-12.

Anteckningar_Hyresutskottet_2019-09-17.

Anteckningar_Hyresutskottet_2019-06-10.

Anteckningar_Hyresutskottet_2019-04-09.

Anteckningar_Hyresutskottet_2019-02-07.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst