BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresutskott

Forum för effektivare hyresprocess

Hösten 2018 publicerades standarden BEAst Supply Rental för att underlätta hanteringen i samband med hyra av utrustning till byggarbetsplatser. Som ordförande har Guillaume Caron från Cramo Group utsetts.

Syftet är att tillhandahålla en mötesplats för att diskutera erfarenheter, förvaltning och spridning av den framtagna standarden.

Utskottet kommer att ha sitt första möte den 7 februari 2019. Då kommer en arbetsbeskrivning att tas fram.

Intresserade av att delta kan vända sig till BEAst.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst