BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Fakturautskott

Forum för elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering är av stort intresse för många företag i byggbranschen, inte minst på grund av den omfattande besparingen av administrativa rutiner som det kan leda till. Samtidigt är det ett rörligt mål där både processer, teknik och lagstiftning förändras och det finns därför anledning att samordna utvecklingen till nytta för hela branschen.

Målet med arbetsutskottet är att samordna och utveckla tillämpningen av elektronisk fakturering i bygg- och fastighetsbranschen. Utskottet ska också vara ett forum för att utbyta erfarenheter. Med e-fakturering menas hela processen för att utfärda, distribuera, validera och hantera fakturor digitalt, både hos köpare och säljare.

Gruppen har möten 3-5 gånger per år. Däremellan sker arbete i undergrupper för att lösa gemensamma frågeställningar. Ordförande i gruppen är Svante Grute från JM.

Detta är exempel på aktuella frågor för utskottet:

  • vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning
  • samordna tillämpningen och förvaltning av fakturameddelandet BEAst Invoice Byggfaktura
  • arbeta för att sprida användning av e-faktura i branschen
  • vara styrgrupp för fakturaportalen
  • ta fram rekommendationer om tillämpning av e-faktura
  • att bevaka de ändringar i lagstiftningen som är på gång

Underlag

Fakturautskottet tar fram rekommendationer av tillämpning, ibland i samarbete med det Tekniska utskottet. Dessa publiceras på denna sida.

På en workshop 2016 listade fakturautskottet utmaningar och förutsättningar för effektiv fakturamatchning: Matchning faktura – order.

Anteckningar och underlag för utskottet

Arbetsbeskrivning.

Anteckningar_Fakturautskottet_2020-11-03

Anteckningar_Fakturautskottet_2020-09-29

Anteckningar_Fakturautskottet 2020-04-20

Anteckningar_Fakturautskottet_2020-03-17

Anteckningar_Fakturautskottet_2019-11-14.

Anteckningar_Fakturautskottet_2019-09-02.

Anteckningar_Fakturautskottet_2018-03-12.

Anteckningar_Fakturautskottet_2017-08-31

Anteckningar_Fakturautskottet_2017-05-16

Fakturautskottet_Anteckningar_2017-03-07

Anteckningar_Fakturautskottet_2016-12-06

Anteckningar_2016-01-22

Anteckningar_2015-12-01

Anteckningar_2015-10-08

Anteckningar_2015-05-29

Anteckningar_2015-04-23

Anteckningar_2015-02-17

Anteckningar_2014-09-25

Anteckningar_2014-04-04

Anteckningar_2014-03-10

Anteckningar_2013-11-14

Anteckningar_2013-10-04

Mötesprotokoll från 2013-01-22

Mötesprotokoll från 2012-09-03

Mötesprotokoll från 2012-02-21

Mötesprotokoll från 2011-12-06

Mötesprotokoll från 2011-08-30

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst