BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Bygghandlingar

Forum för effektivare hantering av bygghandlingar

Under 2017 och 2018 har BEAst drivit ett antal utvecklingsprojekt, alla finansierade av SBUF, för att skapa branschstandarder med syfte att effektivisera hanteringen av handlingar i byggprocessen. Det första resultatet var en standard för statushantering av granskningskommentarer. I november 2018 blev standarden BEAst Document färdig och i början av 2019 har standarden för Ritramar, Namnruta och Hänvisningar publicerats.

För att förvalta och sprida dessa standarder och anvisningar har styrelsen i BEAst beslutat att etablera ett särskilt arbetsutskott för området. Det ska omfatta statushantering av granskningskommentarer under projekteringsfasen, namnruta och hänvisningar i handlingar, PDF Guidelines och kommunikation mellan dokumentplattformar.

Riktlinjer för utskottets arbete: BEAst Arbetsutskott Bygghandlingar_Arbetsbeskrvning.

Ordförande i arbetsutskottet; Ulf Larsson, NCC Building Sweden och vice ordförande Linnéa Lepistö, PEAB Sverige.

Arbetsutskottet startade i början av 2019 och är öppet för medlemmar i BEAst. Intresserade kan höra av sig till info (at) beast.se.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst