BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Bygghandlingar

Forum för effektivare hantering av bygghandlingar

Under 2017 och 2018 har BEAst drivit ett antal SBUF-projekt för att skapa branschstandarder för att effektivisera hanteringen av handlingar i byggprocessen. Det första resultatet var en standard för statushantering av granskningskommentarer. I november 2018 blev standarden BEAst Document färdig och fler standarder samt anvisningar är under framtagande.

För att förvalta och sprida framtagna standarder och anvisningar har styrelsen i BEAst beslutat att etablera ett särskilt arbetsutskott för området. Det ska omfatta statushantering av granskningskommentarer under projekteringsfasen, namnruta och hänvisningar i handlingar, PDF Guidelines och kommunikation mellan dokumentplattformar.

Ordförande i arbetsutskottet; Ulf Larsson, NCC Building Sweden och vice ordförande Linnéa Lepistö, PEAB Sverige.

Arbetsutskottet startar i början av 2019 när pågående projekt är avslutade. Medverkan är öppen för medlemmar i BEAst och intresserade kan höra av sig till info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst