BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Anläggningsutskott

Forum för effektivare processer inom anläggning

Arbetsutskottet startade hösten 2017 som en fortsättning på de tre etapperna av SBUF-projektet för effektivare anläggningstransporter och maskintjänster. I de projekten utvecklades standarden BEAst Supply NeC och testades i en serie piloter.

Arbetsområdet för utskottet spänner över hela området anläggning, transporter, maskintjänster, asfalt, betong, återvinning/byggavfall och miljö. I detta dokument finns beskrivet mål och inriktning: Arbetsbeskrivning BEAst Anläggningsutskott.

Ordförande i utskottet är Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag. Intresserade av att delta i utskottet samt frågor ställs till info (at) beast.se.

Detta är exempel på aktiviteter som utskottet arbetar med:

  • Spridning av det arbetssättet som standarden möjliggör
  • Utbyta erfarenhet mellan deltagarna
  • Förvaltning av standarden BEAst Supply NeC
  • Aktuella ärenden drivs i mindre arbetsgrupper
  • Ett exempel på en sådan grupp är arbetsgruppen för miljöfrågor

den här länken finns en film som presenterar utskottet samt ger en översikt av BEAst Supply NeC.

Anteckningar från möten

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-10-13

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-08-12

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-06-03

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-04-27

Mötesanteckningar AU Anläggning_2020-02-03.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2019-11-19.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2019-09-24.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2019-05-14.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2019-02-26.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-11-30.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-11-06.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-09-13.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-05-28.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-02-05.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2017-11-21.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2017-09-28.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst