Projektbeskrivning

Tillbaka till alla events

SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar i samverkan med BEAst 1 timmes webbsänd introduktionskurs: Erfarenheter och nyttor från genomförda projekt med kommuner, grunderna i hur man förbereder och visar även hur man genomför en effektiv granskning av system- och bygghandlingar i samverkan och i realtid. Visar hanteringen av gransknings-kommentarer ”live” på ritningar och handlingar. Visar vad och hur projekteringen och granskning blir enklare, ökar delaktigheten, minskade risker och mindre administration ger bättre kvalitet.

Kursen är kostnadsfri och vänder sig främst till kommunala fastighetsförvaltnings- respektive projektkontor men även andra fastighetsbolag, projektledare och deltagare som medverkar vid granskning av system- och bygghandlingar.

Även andra intresserade externa projekteringsledare, projektörer, konsulter och ombud är välkomna att fritt delta.