Projektbeskrivning

Tillbaka till alla events

BEAst årskonferens 2022

Agenda

 • 09:00 Inledning Charlotte Sperling från Saint Gobain inleder
 • 09:10 Om Peppol från DIGG Martin Forsberg från DIGG beskriver varför Peppol har skapats och nyttorna med standarden
 • 09:30 BEAst Supply 4.0 – Rikard Larsson, BEAst beskriver varför, vad krävs och planen framåt.
 • 09:50 Peppol – Kom igång Hans Berg, Tickstar beskriver hur man kommer man igång med Peppol
 • 10:00 Paus
 • 10:10 Trace 4 value Bernt Olausson, Svensk Trä berättar om kopplingen till BEAst Supply 4.0
 • 10:30 Miljödata NU! Anders Ejlertsson, IVL berättar vad projektet syftar till och status
 • 10:50 Projekt Norra Djurgårdsstaden Henrik Mossberg, Hogia beskriver leverantörernas erfarenheter kring BEAst.
 • 11:05 Paus
 • 11:15 BEAst modelleringsteknik Linnéa Lepistö, Peab beskriver syftet med projektet och fördelar för byggherrar och entreprenörer att använda BEAst anvisningar för modelleringsteknik i tidiga skeden
 • 11:30 BEAst Helplansritning 1:50 – vad vi ska uppnå Ulf Larsson från NCC beskriver ett nytt projekt inom projekteringsutskottet
 • 11:35 BEAst Effektivare granskning 3.0  Ulf Larsson från NCC beskriver vilka förbättringar som är inarbetade i den nya versionen
 • 11:40 Frågestund
 • 11:55 Avslutning

Årskonferensen är tillgänglig för BEAst medlemmar.

Inspelningen finner ni HÄR

Presentationen finner ni HÄR