Projektbeskrivning

Tillbaka till alla events

Ny anvisning: BEAst Helplansritning skala 1:50

Vill du uppleva effekten av helplansritningar? Välkommen till en genomgång av BEAst Helplansritning, en ny anvisning som standardiserar hanteringen av helplansritningar i både små och stora projekt.

BEAst Helplansritning skala 1:50 är en anvisning som standardiserar användningen av helplansritningar för att minska hantering och administration med delplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift. Med helplansritningar, som tidigare har kallats storformat eller mega PDF, tas begränsningen bort att formaten anpassas till utskriftsstorleken och blir mer modellbaserat. Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden. BEAst Helplansritning är framtaget med stöd av SBUF. 

Du får kunskap och användbara tips att tillämpa direkt i din verksamhet.

Program:

 • Inledning av BEAst Projekteringsutskott
 • Anvisningen BEAst Helplansritning skala 1:50 
 • Vilka fördelar och nyttor som uppnås inom flera användningsområden
 • Tabell A och B systematik och namnsättning med förlängda format 
 • Guide för byggnadsmått och ritramens utformning med effektiv rityta
 • Hantering och redovisning vid frisläppande av områden med helplansritning
 • Ritningsramsmallar Format A för CAD-system

Föredragare och möjlighet att ställa frågor: 

 • Daniel Sandhav, BIM Alliance och Ramboll
 • Ulf Larsson, BEAst och NCC Building 
 • Robert Grahm, Skanska 
 • Marcus Bengtsson, Sweco

  
BEAst Projekteringsutskott i samverkan med BIM Alliance Intressegrupp Bygg och Installation.
 
Datum: 29 september
Tid: kl. 10 – 11
Mötet hålls i Zoom
Anmälan sker här via BIM Alliance: Mötesregistrering – Zoom