BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Validering

Om validering

När två företag ska börja med EDI-kommunikation uppstår ofta långa ledtider – och kostnader – för att testa. Från BEAst kan vi stötta genom att förenkla och snabba upp proceduren. Det sker genom att filer skickas till . Vi validerar då att filerna följer standarden. I retur får du ett kvitto på att det är så, eller en rapport som visar på vilka fel som finns i filen i förhållande till standarden.

Detta är en tjänst som är utan kostnad för medlemmar i BEAst. För andra företag är det en tjänst som kostar 800 kr per validerad fil.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst