BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

e-Build® med BIMobject®

Publicering av BIM-objekt

I samarbete med företaget BIMobject® kan vi erbjuda medlemsföretag i BEAst medverkan i portalen e-Build® med BIMobject®. I portalen kan leverantörer som är medlemmar i BEAst effektivt distribuera sina produkter i form av BIM-objekt med tillhörande uppgifter. Exempel på uppgifter är artikelnummer, produktbeskrivning och egenskaper. Detta kan laddas ned av arkitekter, byggföretag eller andra intressenter som behöver ritningsobjekt med tillhörande data i digital form för integration med sina system.

Det här är första steget i att realisera vår vision att koppla samman projektering med e-handel, inköp och logistik. På sikt kommer e-Build och standarder från BEAst att ytterligare integreras med BIMobjects® effektiva metoder för att sprida BIM-objekt.

Du kan nå portalen e-Build® BIMobject® här.

Medlemmar som vill kunna förmedla sina produkter via den här kanalen ombeds kontakta .

BIMobject® är specialiserade på att digitalisera produkter och att sprida dem till ett företags alla intressenter i en obruten digital informationkedja.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst