BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Rekommendationer

Vägledning för att tolka standarder

Inom ramarna för BEAst olika arbetsutskott tas det ibland upp frågor om tolkning och tillämpning av standarder. Dessa blir ibland föremål för en rekommendation. Syftet är att förenkla för branschen genom att alla tillämpar standarden på ett så lika sätt som möjligt.

Publicerade rekommendationer

Här kan du ladda ned rekommendationer som är framtagna i något av BEAst arbetsutskott.

BEAst Logistikutskott har tagit fram ett index för beräkning av nyckeltal (KPI) för ankomstprecision, se denna sida.

Tolkning av ID-grupper i BEAst-meddelanden: Rekommendation tolkning ID-grupper_2016-09-06

Tillämpning av OCI och BEAst standarder vid Punch-out lösningar: Rekommendation Punch-out

Transportkuvertering med Standard Business Document Header (SBDH): Rekommendation SBDH

Hantering av enheter i BEAst standarder: Rekommendation_Måttenheter 2016-09-06

Tillämpning av enheter och priser vid e-handel: Rekommendation_enheter_priser_2014-11-28

Tillämpning av ordersvar vid olika typfall vid användning av BEAsts standarder: Rekommendation_Ordersvar_2014-11-28

Paketering av bilagor till fakturor och andra elektroniska dokument: Rekommendation Elektroniska bilagor ver 1.3

Tolkning av hur negativa värden ska förekomma i faktura och kreditnota vid användning av SMSI Byggfaktura: Teknisk rekommendation_Negativa värden_20131216

Tolkning av meddelandet Ordersvar i standarden Nordic eBuilding

Incoterms 2010 i BEAsts standarder

Skattekategori i SMSI fakturastandard

Kedjerabatter i SMSI Byggfaktura

Regel för fakturor utan rader

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst