BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Ny version 3.0

Underlag för ny version

Våren 2018 uppdateras standarderna BEAst Supply NeC, Material samt BEAst Invoice till version 3.0. På denna sida finns underlag för vilka ändringar som ska göras.

Frågor och synpunkter skickas till info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst