BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Ordersvar

Bekräftelse av beställning

Efter Avropsorder skickar leverantören, eller dennes ombud, en Avropsbekräftelse. Denna inkluderar alla rader som finns i avropet, oavsett om de har avvikelser eller inte.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Ordersvar Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet

b) Affärsdokument Ordersvar Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

4. Testfil

Standarden enligt punkterna 2-4 kan fås vis .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst