BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offert

Uppdatering av priser

Det finns behov av ett elektroniskt flöde för att effektivare kunna hantera förfrågningar som sedan leder till offert och order. I grunden finns ett avtal mellan parterna, men vid stora objekt är det vanligt att man frågar efter en extra rabatt. Samma hantering och informationsflöde kan användas vid förfrågningar om specialartiklar som inte ingår i katalogen av avtalsartiklar.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Offert Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet

b) Affärsdokument Offert Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

4. Testfil

Standarden enligt punkterna 2-4 kan fås vis .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst