BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Mottagningsbevis

Kvitto på återlämning

Återlämning av hyresprodukter kan ske både genom att uthyraren hämtar på beställarens byggarbetsplats eller att beställaren själv lämnar tillbaka till uthyrarens depå. Det kan också ske genom att en tredje part hämtar produkterna och transporterar dem tillbaka till uthyraren. Normalt utfärdas ett mottagningsbevis endast när beställaren, eller dennes ombud, lämnar tillbaka en maskin hos uthyraren i dennes depå för att bekräfta mottagandet och rapportera eventuella brister. Det är särskilt viktigt vid leveranser med stora värden. I många fall används e-post eller SMS i stället för standardmeddelandet.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Mottagningsbevis Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet

b) Affärsdokument Mottagningsbevis Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

4. Testfil

Standarden enligt punkterna 2-4 kan fås vis .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst