BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Maskinplan

Redovisning av behov

Under planeringen av ett projekt upprättar beställaren en maskinplan som identifierar material- eller maskinbehovet under projekttiden. I planen framgår det uppgifter om vad, hur mycket och när som material eller hyresmaskiner behövs.

Informationen skickas av beställaren som meddelande Maskinplan enligt NeR, alternativt läggs upp på dennes portal varifrån uthyraren kan ladda ned det. Leverantören uppdaterar sitt system, granskar planen samt gör de förberedelser som behövs för att tillgodose beställarens behov.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Maskinplan Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet

b) Affärsdokument Maskinplan Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

4. Testfil

Standarden enligt punkterna 2-4 kan fås vis .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst