BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Maskinkatalog

Artikel- och Prisinformation

Meddelandet innebär att leverantören överför pris- och/eller artikelinformation till köparen i ett meddelande som inkluderar avtalade produkter. Köparen och leverantören har därmed båda tillgång till aktuell produktinformation och priser så att köparen i nästa steg ska kunna lägga en order. En första överföring innehåller priser på avtalat sortiment, därefter kan kompletteringar och kampanjer överföras under avtalstiden.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Maskinkatalog Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet

b) Affärsdokument Maskinkatalog Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

4. Testfil

Standarden enligt punkterna 2-4 kan fås vis .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst