BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransavisering

Elektronisk avisering av leverans

Vid leverans av de varor som beställts och bekräftats skapar leverantören en leveransavisering, dvs. en elektronisk följesedel med exakta leveransuppgifter. Den fungerar alltså som en uppdatering av avropsbekräftelsen med fakta om vad som verkligen kommer att levereras. Utifrån informationen i leveransaviseringen skapas möjlighet till rationell godsmottagning och ankomstregistrering. Ett annat syfte med leveransaviseringen är att uppdatera köparens affärssystem med exakta uppgifter så att fakturamatchningen kan göras mer rationellt.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Leveransavisering Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet

b) Affärsdokument Leveransavisering Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

4. Testfil

Standarden enligt punkterna 2-4 kan fås vis .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst