BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresorder

Beställning av utrustning och tjänster

En avropsorder (beställning) är baserad på avtalet mellan parterna och den information som finns i katalogen. Informationen skickas från beställaren till leverantören, alternativt till ett ombud som en tredjepartslogistiker. Utifrån informationen i avropsordern kan leverantören skapa en bekräftelse och förbereda en leverans.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Hyresorder Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet

b) Affärsdokument Hyresorder Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

4. Testfil

Standarden enligt punkterna 2-4 kan fås vis .

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst