BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Nordic e-Rental (NeR)

Informationsutbyte vid maskinhyra

OBS! Ett arbete pågår med att uppdatera hyresstandarden och vi rekommenderar alla att avvakta tills den blir klar i början av 2018. Kontakta info (at) beast.se för mer information.

Nordic e-Rental (NeR) är en standard som täcker hela processen mellan en maskinuthyrare och ett byggföretag. Informationsflödet i NeR inkluderar tio meddelanden som finns som XML scheman.

Standarden består av dessa delar:

En processbeskrivning som är en beskrivning av arbetssteg och rutiner för att säkra att alla övergripande arbetar på samma sätt, en förutsättning för att den automatiserade överföringen av EDI-meddelanden ska fungera.

Standarden består sedan av de nio meddelandena. Vart och ett av dem finns beskrivet övergripande för att visa användare vilken information som ingår, samt tekniskt för att fungera som underlag för implementering och validering. De meddelanden som ingår är:

1. Maskinkatalog

2. Projektinformation

3. Maskinplan

4. Hyresorder

5. Ordersvar

6. Offert

7. Leveransavisering

8. Mottagningsbevis

Se respektive flik för att ladda ned standardens olika dokument.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst