BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Vågsedel

Om Våg- och Tippsedel

Meddelandet skickas från leverantör av vägt material, ballast, betong, asfalt, till bygg- och anläggningsföretag eller åkeriföretag.

Funktionen är att tillhandahålla specifikation av lastat (vågsedel) eller tippat (Tippsedel) material. En vägning innebär en vågsedel.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, artikel, vikt och materialplats.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. En mindre rättning gjordes 2018-01-08 till version 2.01.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply NeC Vågsedel.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder. Affärsdokument Specifikation BEAst Supply NeC Vågsedel.

2. Dokumentation av XML-filer

a. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst Supply NeC Material ticket.

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply NeC Material ticket.

3. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för vågsedeln: BEAst Supply NeC Material Ticket.

4. Testfil

XML testfil för Vågsedel: Example BEAst Supply NeC Material Ticket.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst