BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Byggavfall och massor

Om meddelandet

Meddelandet ”Rapport om massor och avfall” – ”Waste report” skickas mellan de aktörer som är inblandade i hanteringen av massor i samband med anläggningsprojekt. Det kan vara anläggnings- och maskinentreprenörer, transportföretag och de anläggningar som tar emot massor.

Funktionen är att tillhandahålla en effektiv och papperslös hantering mellan de inblandade parterna som kan dela på och distribuera dokumentet mellan sig. I samband med farligt avfall öppnas för digital lagring som sparar åratals arkivering av pappersblanketter.

Exempel på information i meddelandet är att identifiera de parter som medverkat samt, om så behövs, deras signaturer, den avsända mängden, typen av massor eller avfall och om det är farliga massor mm. Meddelanden uppfyller de krav som ställs i Avfallsförordning (2011:927)  om transportdokument för farligt avfall inom Sverige.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet publicerades hösten 2017 som en del av version 2.0 av BEAst Supply NeC, vilket gäller tills vidare. Nedladdning sker på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst