BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avropsbekräftelse

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m, till beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktionen är att bekräfta ett tidigare mottaget avrop. Avropet accepteras eller avslås i sin helhet.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, ordersvarsstatus och referens till avrop.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet. Affärsdokument Översikt BEAst Supply NeC Avropssvar.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst supply NeC Avropssvar.

2. Dokumentation av XML-filer

a. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna. Structure BEAst supply NeC Call off confirmation.

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply NeC Call off confirmation.

3. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för avropsbekräftelsen: BEAst Supply NeC Call off confirmation.

4. Testfil

XML testfil för avropsbekräftelse: Example BEAst Supply NeC Call off confirmation.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst