BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Vågsedel

Om Våg- och Tippsedel

Meddelandet skickas från leverantör av vägt material, ballast, betong, asfalt,till bygg- och anläggningsföretag eller åkeriföretag.

Funktionen är att tillhandahålla specifikation av lastat (vågsedel) eller tippat (Tippsedel) material. En vägning innebär en vågsedel.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, artikel, vikt och materialplats.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet. (Publiceras prel 2017-09-15).

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder. (Publiceras prel 2017-09-15).

2. Dokumentation av XML-filer

a. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna. (Publiceras prel 2017-09-15).

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur. (Publiceras prel 2017-09-15).

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för vågsedeln: (Publiceras prel 2017-09-15).

b. XML Schema: (Publiceras prel 2017-09-15).

4. Testfil

a. XML testfil för Vågsedel. (Publiceras prel 2017-09-15).

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst