BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Svar på Leveransplan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från en leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m., till beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktionen är att tillhandahålla svar på en mottagen leveransplan. Svaret är endast på huvudnivå, det är alltså inte ett svar på raderna i leveransplanen, för att ange om man accepterar leveransplanen eller inte. Om leveransplan inte accepterats får parterna ta kontakt manuellt alternativt så lägger beställaren en ny leveransplan.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet. (Publiceras prel 2017-09-15).

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder. (Publiceras prel 2017-09-15).

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna. (Publiceras prel 2017-09-15).

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur. (Publiceras prel 2017-09-15).

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: (Publiceras prel 2017-09-15).

b. XML Schema: (Publiceras prel 2017-09-15).

4. Testfil

a. XML testfil för Svar på leveransplan. (Publiceras prel 2017-09-15).

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst