BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Byggavfall

Om meddelandet

Meddelandet ”Rapport om massor och avfall” – ”Waste report” skickas mellan de aktörer som är inblandade i hanteringen av massor i samband med anläggningsprojekt. Det kan vara anläggnings- och maskinentreprenörer, transportföretag och de anläggningar som tar emot massor.

Funktionen är att tillhandahålla en effektiv och papperslös hantering mellan de inblandade parterna som kan dela på och distribuera dokumentet mellan sig. I samband med farligt avfall öppnas för digital lagring som sparar åratals arkivering av pappersblanketter.

Exempel på information i meddelandet är att identifiera de parter som medverkat samt, om så behövs, deras signaturer, den avsända mängden, typen av massor eller avfall och om det är farliga massor mm. Meddelanden uppfyller de krav som ställs i Avfallsförordning (2011:927)  om transportdokument för farligt avfall inom Sverige.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: BEAst Supply Waste Report Översikt.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: BEAst Supply Waste Report Specifikation.

2. Dokumentation av XML-filer

a. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: BEAst Supply Waste Report Structure.

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: BEAst Supply Waste Report Guideline.

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för meddelandet: BEAst Supply NeC – Waste report.

4. Testfil

a. XML testfil: Example BEAst Supply NeC – Waste report.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst